Teorija

Uzdevumi

1. Listening, Relationship, Multiple Choice

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Listening, Events of Life, Verbs, Multiple Choice

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Translating into Latvian, Stages of Life and Other Words

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Translating into Latvian, Relationship, Multiple Choice

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Translation into English, Events of Life, Verbs

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Translation into English, Stages of Life and Other Words

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Pronunciation, Relationship, Multiple Choice

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Pronunciation, Events of Life, Multiple Choice

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Listening and Writing, Stages of Life and Other Words

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Listening and Writing, Relationship

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Game «The Snake» with Events of Life

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Game «The Snake» with Stages of Life and Other Words

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Wordsearch, Relationship

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Wordsearch, Events of Life

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Missing Letters, Stages of Life and Other Words

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Missing Letters, Relationship

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Missing Vowels, Events of Life

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Missing Vowels, Relationship

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Dictation, Stages of Life and Other Words

Grūtības pakāpe: augsta

4
20. Reading, The Family Tree

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Reading, My Family

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Correcting Mistakes, Events of Life, Verbs

Grūtības pakāpe: augsta

6
23. Reading and Writing, In Other Words, Relationship

Grūtības pakāpe: augsta

5
24. Word order in the sentence

Grūtības pakāpe: augsta

8

Testi

1. Relatives

Grūtības pakāpe: vidēja

26
2. Events of Life

Grūtības pakāpe: vidēja

25
3. Stages of Life and Other Words

Grūtības pakāpe: vidēja

25
4. I and My Family

Grūtības pakāpe: vidēja

25

Materiāli skolotājiem