Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
friends 1.jpg
meet — [miːt] — satikt
get to know — [ˈɡet.tə.nəʊ] — iepazīt
spend time with — [ˈspend.taɪm.wɪð] — pavadīt laiku ar
go out with — [ˈɡəʊ.aʊt.wɪð] — iziet sabiedrībā ar
fall in love — [ˈfɔːl.ɪn.lʌv] — iemīlēties
get engaged — [ˈɡet.ɪnˈɡeɪdʒd] — saderināties
get married — [ɡetˈmær.id] — apprecēties
Piemērs:
Chris and Debbie fell in love and got married last summer. — Kriss un Debija iemīlējās un aprecējās pagājušajā vasarā.