Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
small_family.jpg
have a baby — [ˈhæv.əˈbeɪ.bi] — dzemdēt bērnu
love — [lʌv] — mīlēt
get older — [ˈɡet.əʊldər] — novecot, kļūt vecākam
split up — [ˈsplɪt.ʌp] — šķirties, pārtraukt attiecības
divorce — [dɪˈvɔːs] — izšķirties, šķirt laulību
retire — [rɪˈtaɪər] — aiziet pensijā
die — [daɪ] — nomirt
pass away — [pɑːs.əˈweɪ] — aiziet mūžībā
Piemērs:
My grandparents are getting older. — Mani vecvecāki noveco.
Since retiring from the company, she has done voluntary work for a charity. — Kopš aiziešanas pensijā no kompānijas, viņa strādā brīvprātīgo darbu labdarībai.