Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
birthday.jpg
birthday — [ˈbɜːθ.deɪ] — dzimšanas diena
baptism — [ˈbæp.tɪ.zəm] — kristības
childhood — [ˈtʃaɪld.hʊd] — bērnība
relationship — [rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp] — attiecības
friendship — [ˈfrend.ʃɪp] — draudzība
boyfriend — [ˈbɔɪ.frend] — draugs
girlfriend — [ˈɡɜːl.frend] — draudzene
Piemērs:
Adults often look back on their childhood as a golden age. — Pieaugušie bieži skatās uz savu bērnību kā uz zelta laikmetu.
Her relationship isn't good with her father, but she's very close to her mother. — Viņas attiecības ar tēvu nav īpaši labas, bet viņa ir ļoti tuva ar savu māti.