Repeat words — family members from 'My Happy Family'.
(Atkārto ģimenes locekļus no tēmas "My Happy Family"!)
 
Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
family_3.jpg
grandchildren — [ˈɡræn.tʃɪl.drən] — mazbērni
granddaughter — [ˈɡræn.dɔː.tər] — mazmeita
grandson [ˈɡræn.sʌn] — mazdēls
great-grandparents — [ˌɡreɪtˈɡræn.peə.rənts] — vecvecvecāki
great-grandfather — [ˌɡreɪtˈɡræn.fɑː.ðər] — vecvectēvs
great-grandmother — [ˌɡreɪtˈɡræn.mʌð.ər] — vecvecmāte
half-brother — [ˈhɑːfˌbrʌð.ər] — pusbrālis
half-sister — [ˈhɑːfˌsɪs.tər] — pusmāsa
nephew — [ˈnev.juː] vai [ˈnef.juː] — māsas vai brāļa dēls

niece — [niːs] — māsas vai brāļa meita
orphan — [ˈɔː.fən] — bārenis
twins — [twɪnz] — dvīņi
Piemērs:
My grandparents have five grandchildren – four grandsons and one granddaughter. — Maniem vecvecākiem ir pieci mazbērni – četri mazdēli un viena mazmeita.
Mark and Paul are twins from my class and, to avoid confusion, they never wore the same clothes. — Marks un Pauls ir dvīņi no manas klases un, lai izvairītos no pārpratumiem, viņi nekad nevalkā vienādu apģērbu.