Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
furniture (uncountable noun) — [ˈfɜː.nɪ.tʃər] — mēbeles
a piece of furniture (countable noun) — [ə.piːs əvˈfɜː.nɪ.tʃər] — mēbele
an item of furniture (countable noun) — [ənˈaɪ.təm.əvˈfɜː.nɪ.tʃər] — mēbele
bath1.svg
bath — [bɑːθ] — vanna (British English)
bathtub — [ˈbɑːθ.tʌb] — vanna (American English)
tub — [tʌb] — vanna (American English)
bedside table3.svg
bedside table — [ˌbed.saɪd ˈteɪ.bəl] — naktsgaldiņš, nakts skapītis (British English)
night table — [ˌnaɪtˈteɪ.bəl] — naktsgaldiņš, nakts skapītis (American English)
bookshelves.svg
bookshelf [ˈbʊk.ʃelf] — grāmatu plaukts
cabinet1.jpg cabinet2.png
cabinet — [ˈkæb.ɪ.nət] — skapis ar plauktiem, atvilktnēm, skapīšiem; bufete
buffet — [ˈbʊf.eɪ] — bufete
chest of drawers3.svg
chest of drawers — [ˌtʃest əv ˈdrɔːz] — kumode (Britis English)
dresser — [ˈdres.ər] — kumode (American English)
coffee table2.svg
coffee table — [ˈkɒf.i ˌteɪ.bəl] — kafijas / žurnālu galdiņš
dining_table.svg
dining table — [ˈdaɪ.nɪŋ ˌteɪ.bəl] — ēdamgalds
dressing table2.svg
dressing table — [ˈdres.ɪŋ ˌteɪ.bəl] — spoguļa galdiņš, tualetes galdiņš (British English)
vanity — [ˈvæn.ə.ti] — spoguļa galdiņš, tualetes galdiņš (American English)
Piemērs:
There were only three pieces of furniture in his bedroom – a bed, a wardrobe and a bedside table next to his bed.— Viņa istabā bija tikai trīs mēbeles – gulta, drēbju skapis un naktsgaldiņš blakus gultai.