Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes – Comparison of Adjectives Īpašības vārda salīdzināmo pakāpju veidošana un lietošana.
2. Pārākā pakāpe – Comparative Pārākās pakāpes veidošanas pareizrakstības noteikumi.
3. Vispārākā pakāpe – Superlative Vispārākās pakāpes veidošanas pareizrakstības noteikumi.
4. Salīdzināšana teikumos – Comparison in the Sentences Dažādi salīdzinājuma teikumu veidi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salīdzināmās pakāpes, izvēles uzdevums – Comparison 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Choose the correct comparative and superlative for adjectives.
2. Pārākā pakāpe teikumā, izvēles uzd. – Comparative in the Sentences 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Reading the sentences with comparison and choosing the correct comparative.
3. Vispārākā pakāpe teikumā, izvēles uzd. – Superlative in the Sentences 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Reading the sentences with comparison and choosing the correct superlative.
4. Salīdzināmās pakāpes teikumā, izvēles uzd. – Comparison in the Sentences 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Reading the sentences with comparison and choosing the correct form.
5. Salīdzināšana, patiesi un nepatiesi teikumi – Comparison, True or False 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Comparing 2 men and their property.
6. Salīdzināmās pakāpes teikumā – Comparison in the Sentences 2. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Reading and choosing the best variant of comparison.
7. Locīšana, trūkstošās pakāpes – Writing missing forms 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Write the missing form of comparison - positive, comparative or superlative.
8. Kurš ir viss...? – Who is the ...? 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Answering the questions.
9. Salīdzināmās pakāpes, aizpildīšanas uzdevums – Comparison 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Filling the gaps with words from brackets in correct form – comparative or superlative.
10. Tulkošana, salīdzināmās pakāpes – Translation, Comparison 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Writing translation into English.
11. Trūkstošā informācija – Missing information 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Writing the missing names.
12. Izvēlēties "than", "of" vai "in" – Choose "than", "of" or "in" 2. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Reading the sentences and choosing "than", "of" or "in".
13. Salīdzināmās pakāpes teikumos – Comparatives in the Sentences 2. izziņas līmenis augsta 3p. Reading the sentences and filling the gaps with missing words.
14. Salīdzināmās pakāpes tekstā – Comparatives in the Text 2. izziņas līmenis augsta 8p. Reading the text and filling gaps with correct form of the adjectives.
15. Lasīšana – Reading 3. izziņas līmenis augsta 4p. Reading the text and answering the questions.
16. Dziesma "Salīdzināšana" – Song Comparative Superlative 2. izziņas līmenis vidēja 7,5p. Listening to the song, matching and filling gaps.
17. Klausīšanās, mācību priekšmeti – Listening, School Subjects 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Listening to the comparison sentences about the school subjects, matching and filling the gaps.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salīdzināmās pakāpes I 00:20:00 zema 9p. Salīdzināmo pakāpju veidošana, pareizrakstība un lietojums; Izvēles uzdevumi; lasīšanas un valodas lietojuma prasmes.
2. Salīdzināmās pakāpes II 00:20:00 vidēja 12,5p. Salīdzināmo pakāpju – pārākās un vispārākās pakāpes veidošana, pareizrakstība; visu pakāpju lietojums; Izvēles un aizpildīšanas uzdevumi; rakstīšanas, lasīšanas un valodas lietojuma prasmes.

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salīdzināmās pakapes III 00:20:00 vidēja 16,5p. Salīdzināmo pakāpju – pārākās un vispārākās pakāpes veidošana, pareizrakstība; visu pakāpju lietojums; Izvēles un aizpildīšanas uzdevumi; tulkošanas, rakstīšanas, lasīšanas un valodas lietojuma prasmes.
2. Salīdzināmās pakāpes IV 00:25:00 augsta 28,5p. Salīdzināmo pakāpju lietošana; izvēles un aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas un valodas lietojuma prasmes.