3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes – Comparison of Adjectives Īpašības vārda salīdzināmo pakāpju veidošana un lietošana.
2. Pārākā pakāpe – Comparative Pārākās pakāpes veidošanas pareizrakstības noteikumi.
3. Vispārākā pakāpe – Superlative Vispārākās pakāpes veidošanas pareizrakstības noteikumi.
4. Salīdzināšana teikumos – Comparison in the Sentences Dažādi salīdzinājuma teikumu veidi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salīdzināmās pakāpes, izvēles uzdevums – Comparison 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choose the correct comparative and superlative for adjectives.
2. Pārākā pakāpe teikumā, izvēles uzd. – Comparative in the Sentences 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading the sentences with comparison and choosing the correct comparative.
3. Vispārākā pakāpe teikumā, izvēles uzd. – Superlative in the Sentences 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading the sentences with comparison and choosing the correct superlative.
4. Salīdzināmās pakāpes teikumā, izvēles uzd. – Comparison in the Sentences 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading the sentences with comparison and choosing the correct form.
5. Salīdzināšana, patiesi un nepatiesi teikumi – Comparison, True or False 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Comparing 2 men and their property.
6. Salīdzināmās pakāpes teikumā – Comparison in the Sentences 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Reading and choosing the best variant of comparison.
7. Locīšana, trūkstošās pakāpes – Writing missing forms 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Write the missing form of comparison - positive, comparative or superlative.
8. Kurš ir viss...? – Who is the ...? 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Answering the questions.
9. Salīdzināmās pakāpes, aizpildīšanas uzdevums – Comparison 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Filling the gaps with words from brackets in correct form – comparative or superlative.
10. Tulkošana, salīdzināmās pakāpes – Translation, Comparison 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing translation into English.
11. Trūkstošā informācija – Missing information 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing the missing names.
12. Izvēlēties "than", "of" vai "in" – Choose "than", "of" or "in" 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Reading the sentences and choosing "than", "of" or "in".
13. Salīdzināmās pakāpes teikumos – Comparatives in the Sentences 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Reading the sentences and filling the gaps with missing words.
14. Salīdzināmās pakāpes tekstā – Comparatives in the Text 2. izziņas līmenis augsta 8 p. Reading the text and filling gaps with correct form of the adjectives.
15. Lasīšana – Reading 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Reading the text and answering the questions.
16. Dziesma "Salīdzināšana" – Song Comparative Superlative 2. izziņas līmenis vidēja 7,5 p. Listening to the song, matching and filling gaps.
17. Klausīšanās, mācību priekšmeti – Listening, School Subjects 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Listening to the comparison sentences about the school subjects, matching and filling the gaps.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salīdzināšana, patiesi un nepatiesi teikumi, 3 attēli – Comparison, True or False Citi zema 1,5 p. Comparing 3 men and their property. Choosing the correct sentence.
2. Salīdzināmās pakāpes, rakstība – Comparison Citi vidēja 3 p. Writing comparative and superlative for adjectives.
3. Latvijas ģeogrāfija – Questions about Latvia Citi augsta 3 p. Choosing the best information to complete the sentences about Latvia.
4. Rakstīšana, Teikumu par ģimeni – Writing, Sentences about Family Citi augsta 6 p. Practice in writing and grammar regarding the topic «Countable and uncountable nouns». Make up sentences with new words.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salīdzināmās pakāpes I 00:20:00 zema 9 p. Salīdzināmo pakāpju veidošana, pareizrakstība un lietojums; Izvēles uzdevumi; lasīšanas un valodas lietojuma prasmes.
2. Salīdzināmās pakāpes II 00:20:00 vidēja 12,5 p. Salīdzināmo pakāpju – pārākās un vispārākās pakāpes veidošana, pareizrakstība; visu pakāpju lietojums; Izvēles un aizpildīšanas uzdevumi; rakstīšanas, lasīšanas un valodas lietojuma prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salīdzināmās pakapes III 00:20:00 vidēja 16,5 p. Salīdzināmo pakāpju – pārākās un vispārākās pakāpes veidošana, pareizrakstība; visu pakāpju lietojums; Izvēles un aizpildīšanas uzdevumi; tulkošanas, rakstīšanas, lasīšanas un valodas lietojuma prasmes.
2. Salīdzināmās pakāpes IV 00:25:00 augsta 28,5 p. Salīdzināmo pakāpju lietošana; izvēles un aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas un valodas lietojuma prasmes.