Read and learn about comparative.
(Lasi un mācies par pārāko pakāpi!)
 
Watch the video again.
(Noskaties atkal filmiņu!)
Pārāko pakāpi veido pievienojot galotni -ER vai īpašības vārdam liekot priekšā vārdu MORE:
1. vienzilbes vārdam: short (īss) + ER = shorter
Piemērs:
long (garš) — longer (garāks)
young (jauns) — younger (jaunāks)
clean (tīrs) — cleaner (tīrāks)
2. vienzilbes vārdam, kuram ir īss patskanis un tad seko 1 līdzskanis, pievienojot galotni -ER, dubultojas līdzskanis: big (liels) + G + ER = bigger
Piemērs:
thin (tievs) — thinner (tievāks)
fat (resns) — fatter (resnāks)
hot (karsts) — hotter (karstāks)
3. vienzilbes (izrunā) vārdam, kurš beidzas ar -E: wide (plats) + R = wider
Piemērs:
late (vēls) — later (vēlāks)
large (liels) — larger (lielāks)
4. divzilbju vārdam, kurš beidzas ar -Y, Y aizstāj ar I un tad pievieno -ER: dirty (netīrs) - Y + IER = dirtier 
Piemērs:
happy (priecīgs) — happier (priecīgāks)
easy (viegls) — easier (vieglāks)
5. divzilbju vārdiem, kuri beidzas ar galotnēm -ER, -LE, -OW: clever (gudrs) + ER = cleverer
Piemērs:
narrow (šaurs) — narrower (šaurāks)
simple (vienkāršs) — simpler (vienkāršāks)
6. citiem divzilbju un garākiem vārdiem liek priekšā MORE
Piemērs:
boring (garlaicīgs) — more boring (garlaicīgāks)
famous (slavens) — more famous (slavenāks)
interesting (interesants) — more interesting (interesantāks)
Svarīgi!
Neregulāriem īpašības vārdiem (irregular adjectives) pārākajā pakāpē mainās viss vārds:
good (labs) — better (labāks)
bad (slikts) — worse (sliktāks)
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=119&v=t58ZoHZL194