11.
maijā
Eksāmens ANGĻU VALODĀ 12.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Read and learn about comparative.
(Lasi un mācies par pārāko pakāpi!)
 
Watch the video again.
(Noskaties atkal filmiņu!)
Pārāko pakāpi veido pievienojot galotni -ER vai īpašības vārdam liekot priekšā vārdu MORE:
1. vienzilbes vārdam: short (īss) + ER = shorter
Piemērs:
long (garš) — longer (garāks)
young (jauns) — younger (jaunāks)
clean (tīrs) — cleaner (tīrāks)
2. vienzilbes vārdam, kuram ir īss patskanis un tad seko 1 līdzskanis, pievienojot galotni -ER, dubultojas līdzskanis: big (liels) + G + ER = bigger
Piemērs:
thin (tievs) — thinner (tievāks)
fat (resns) — fatter (resnāks)
hot (karsts) — hotter (karstāks)
3. vienzilbes (izrunā) vārdam, kurš beidzas ar -E: wide (plats) + R = wider
Piemērs:
late (vēls) — later (vēlāks)
large (liels) — larger (lielāks)
4. divzilbju vārdam, kurš beidzas ar -Y, Y aizstāj ar I un tad pievieno -ER: dirty (netīrs) - Y + IER = dirtier 
Piemērs:
happy (priecīgs) — happier (priecīgāks)
easy (viegls) — easier (vieglāks)
5. divzilbju vārdiem, kuri beidzas ar galotnēm -ER, -LE, -OW: clever (gudrs) + ER = cleverer
Piemērs:
narrow (šaurs) — narrower (šaurāks)
simple (vienkāršs) — simpler (vienkāršāks)
6. citiem divzilbju un garākiem vārdiem liek priekšā MORE
Piemērs:
boring (garlaicīgs) — more boring (garlaicīgāks)
famous (slavens) — more famous (slavenāks)
interesting (interesants) — more interesting (interesantāks)
Svarīgi!
Neregulāriem īpašības vārdiem (irregular adjectives) pārākajā pakāpē mainās viss vārds:
good (labs) — better (labāks)
bad (slikts) — worse (sliktāks)
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=119&v=t58ZoHZL194