3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Read and learn about comparison of adjectives.
(Lasi un mācies par īpašības vārdu salīdzināmām pakāpēm!)
 
Watch the video.
(Noskaties filmiņu!)
The pink bubble is big.
The green bubble is bigger.
The blue bubble is the biggest of all.
Salīdzināmās pakāpes lieto, lai salīdzinātu divas un vairāk lietas, parādības, cilvēkus un dzīvniekus.
Salīdzināmām pakāpēm ir pamata (positive form), pārākā (comparative) un vispārākā (superlative) forma.
Watch the video.
(Noskaties filmiņu!)
Pārāko pakāpi lieto salīdzinot 2 lietas un veido pievienojot galotni -ER vai pirms īpašības vārda pievienojot MORE.
Piemērs:
slow (lēns) — slower (lēnāks)
beautiful (skaists) — more beautiful (skaistāks)
Vispārāko pakāpi lieto salīdzinot 3 un vairāk lietas un veido pievienojot galotni -EST vai pirms īpašības vārda pievienojot MOST. Šo pakāpi lieto kopā ar noteikto artikulu THE.
Piemērs:
old (vecs) — older (vecāks) — the oldest (visvecākais)
boring (garlaicīgs) — more boring (garlaicīgāks) — the most boring (visgarlaicīgākais)