Teorija

Read and learn about comparison of adjectives.
(Lasi un mācies par īpašības vārdu salīdzināmām pakāpēm!)
 
Watch the first part of the video.
(Noskaties filmiņas sākumu!)
The 1st snail is slow.
The 2nd snail is slower.
The 3rd snail is the slowest of all.
Salīdzināmās pakāpes lieto, lai salīdzinātu divas un vairāk lietas, parādības, cilvēkus un dzīvniekus.
Salīdzināmām pakāpēm ir pamata (positive form), pārākā (comparative) un vispārākā (superlative) forma.
Watch the video.
(Noskaties filmiņu!)
Pārāko pakāpi lieto salīdzinot 2 lietas un veido pievienojot galotni -ER vai pirms īpašības vārda pievienojot MORE.
Piemērs:
slow (lēns) — slower (lēnāks)
beautiful (skaists) — more beautiful (skaistāks)
Vispārāko pakāpi lieto salīdzinot 3 un vairāk lietas un veido pievienojot galotni -EST vai pirms īpašības vārda pievienojot MOST. Šo pakāpi lieto kopā ar noteikto artikulu THE.
Piemērs:
old (vecs) — older (vecāks) — the oldest (visvecākais)
boring (garlaicīgs) — more boring (garlaicīgāks) — the most boring (visgarlaicīgākais)
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=KpzrmoW_gwc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=119&v=t58ZoHZL194