Read and learn about superlative.
(Lasi un mācies par vispārāko pakāpi!)
 
Watch the video again.
(Noskaties atkal filmiņu!)
Vispārāko pakāpi veido pievienojot galotni -EST vai īpašības vārdam pieliekot priekšā vārdu MOST:
Vispārāko pakāpi bieži lieto kopā ar noteikto artikulu THE.
1. vienzilbes vārdam: short (īss) + EST = the shortest (visīsākais)
Piemērs:
long (garš) — the longest (visgarākais)
young (jauns) — the youngest (visjaunākais)
clean (tīrs) — the cleanest (vistīrākais)
2. vienzilbes vārdam, kuram ir īss patskanis, un tad seko 1 līdzskanis, pievienojot galotni -EST, dubultojas  līdzskanis: big (liels) + G + EST = the biggest (vislielākais)
Piemērs:
thin (tievs) — the thinnest (vistievākais)
fat (resns) — the fattest (visresnākais)
hot (karsts) — the hottest (viskarstākais)
3. vienzilbes (izrunā) vārdam, kurš beidzas ar -E: wide (plats) + ST = the widest (visplatākais)
Piemērs:
late (vēls) — the latest (visvēlākais)
large (liels) — the largest (vislielākais)
4. divzilbju vārdam, kurš beidzas ar -Y, Y aizstāj ar I un tad pievieno -EST: dirty (netīrs) - Y + IEST = the dirtiest (visnetīrākais)
Piemērs:
happy (priecīgs) — the happiest (vispriecīgākais)
easy (viegls) — the easiest (visvieglākais)
5. divzilbju vārdiem, kuri beidzas ar galotnēm -ER, -LE, -OW: clever (gudrs) + EST = the cleverest (visgudrākais)
Piemērs:
narrow (šaurs) — the narrowest (visšaurākais)
simple (vienkāršs) — the simplest (visvienkāršākais)
6. citiem divzilbju un garākiem vārdiem liek priekšā MOST
Piemērs:
boring (garlaicīgs) — the most boring (visgarlaicīgākais)
famous (slavens) — the most famous (visslavenākais)
interesting (interesants) — the most interesting (visinteresantākais)
Svarīgi!
Neregulāriem īpašības vārdiem (irregular adjectives) vispārākajā pakāpē mainās viss vārds
good (labs) — the best (vislabākais)
bad (slikts) — the worst (vissliktākais)
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=119&v=t58ZoHZL194