Read and learn about sentences with comparison.
(Lasi un mācies par teikumiem ar dažādiem salīdzinājumiem!)
  
1. Ja apraksta vienu cilvēku, dzīvnieku, lietu, parādību, jēdzienu, tad īpašības vārds (adjective) ir pamata pakāpē (positive).
Piemērs:
linijas0.png
This yellow line is long. — Šī dzeltenā līnija ir gara.
I've got a large house. — Man pieder liela māja.
I'm tall. — Es esmu garš.
It's hot today. — Šodien ir karsts.
I watched interesting film yesterday. — Vakar es noskatījos interesantu filmu.
2. Ja salīdzina divus cilvēkus, dzīvniekus, lietas, parādības, jēdzienus, tad īpašības vārds (adjective) ir pārākajā pakāpē (comparative) un lieto saikli THAN (nekā, kā, par).
Piemērs:
linijas1.png
The green line is longer than the yellow one. — Zaļā līnija ir garāka nekā dzeltenā.
My house is larger than yours. — Mana māja ir lielāka par tavējo.
Today is hotter than yesterday. — Šodien ir karstāks nekā vakar.
I watched more exciting film yesterday than last week. — Vakar es noskatījos daudz aizraujošāku filmu nekā pagājušajā nedēļā.
Ja grib uzsvērt, ka atšķirības ir lielas, tad var lietot vārdu MUCH (daudz).
Piemērs:
linijas2.png
The green line is much longer than the yellow one. — Zaļā līnija ir daudz garāka nekā dzeltenā.
I watched much more exciting film yesterday than last week. — Vakar es noskatījos daudz aizraujošāku filmu nekā pagājušajā nedēļā.
3. Ja salīdzina trīs un vairāk cilvēkus, dzīvniekus, lietas, parādības, jēdzienus, tad īpašības vārds (adjective) ir vispārākajā pakāpē (superlative) un var lietot prievārdus OF, IN.
Piemērs:
linijas3.png
The blue line is the longest  of all three lines. — Zilā līnija ir visgarākā no visām trim līnijām.
My house is the largest house in our street. — Mana māja ir vislielākā mūsu ielā.
I watch the most exciting film of all films I've ever seen. — Vakar es noskatījos visaizraujošāko filmu kādu es jebkad esmu redzējis.
Yesterday was the hottest day in this year. — Vakar bija karstākā diena šajā gadā.