Teorija

Uzdevumi

1. Ievada jautājumi – Introduction Questions

Grūtības pakāpe: zema

8,5
2. Teorijas pārbaudes jautājumi – Questions Checking the Understanding the Theory

Grūtības pakāpe: vidēja

6,3
3. Darbības vārds ar un bez galotnes "-s/-es" – Verbs 3rd person

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Vienskaitļa 3. persona, aizpildīšanas uzdevums - 3rd Person Singular

Grūtības pakāpe: zema

1,5
5. Vienskaitļa 3. persona, tabula - Plural of nouns in the table

Grūtības pakāpe: zema

3
6. Atšķirt vienkāršās tagadnes teikumus – Sentences in the Simple Present

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Teikuma priekšmets, izvēles uzdevums - Choosing Correct Subject

Grūtības pakāpe: zema

1,5
8. "Don't" vai "doesn't" lietojums - Using of "don't" or "doesn't" in Present Simple

Grūtības pakāpe: zema

1,5
9. Jautājumi un īsās atbildes - Questions and Short Answers Present Simple

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Lasīšana, Mana ikdiena – Reading, About Myself

Grūtības pakāpe: vidēja

6
11. Jautājumu veidošana - Questions

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Vienkāršās tagadnes trūkstošās formas - Writing missing sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Nolieguma teikumi vienkāršajā tagadnē - Negative Sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Diennakts daļas un ikdienas rutīna - Daily Routine and the Parts of the Day

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Teikumu veidošana – Writing Sentences

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. Dienas režīms - The Daily Routine

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
17. Teikumu veidošana – Sentences I

Grūtības pakāpe: zema

3

Testi

Metodiskie materiāli