Teorija

Read and learn about Present Simple spelling!  
(Lasi un mācies par vienkāršās tagadnes pareizrakstību!)
 
Watch the video!
 
 
Svarīgi!
Darbības vārdam aiz vienskaitļa 3. personas (HE, SHE, IT) parasti pievieno galotni -S:
write - writes
work - works
play - plays
 
Svarīgi!
Darbības vārdam aiz vienskaitļa 3. personas (HE, SHE, IT) pievieno galotni -ES:
1) ja darbības vārds beidzas ar -S, -CH, -SH vai -X;
kiss - kisses
catch - catches
push - pushes
fix - fixes
2) ja darbības vārds beidzas ar -O;
do - does
go - goes
3) ja darbības vārds beidzas ar līdzskani un -Y, tad -Y pārvēršas par -I + -ES.
fly - flies
cry - cries
 
Svarīgi!
Darbības vārda vienskaitļa 3. personas galotnes -S / -ES izruna:
1) galotni -S izrunā kā [s], ja darbības vārds nenoteiksmē izrunā beidzas ar nebalsīgu skaņu;
work - works [wɜːks]
put - puts [puts]
stop - stops [stops]
2) galotni -S izrunā kā [z], ja darbības vārds nenoteiksmē izrunā beidzas ar balsīgu skaņu;
read - reads [ri:dz]
give - gives [givz]
3) galotni -S / -ES izrunā kā [z], ja darbības vārds nenoteiksmē izrunā beidzas ar divskani vai -O;
play - plays [playz]
try - tries [traiz]
go - goes [ɡəʊz]
do - does [dʌz]
4) galotni -ES izrunā kā [iz].
dress - dresses [dresiz]
wash - washes [wɒʃiz]
watch - watches [wɒtʃiz]
fix - fixes [fɪksiz]
 
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=fBTqPjxJBRs