Read and learn about Present Simple spelling!  
(Lasi un mācies par vienkāršās tagadnes pareizrakstību!)
 
Watch the video!
 
 
Svarīgi!
Darbības vārdam aiz vienskaitļa 3. personas (HE, SHE, IT) parasti pievieno galotni -S:
write - writes
work - works
play - plays
 
Svarīgi!
Darbības vārdam aiz vienskaitļa 3. personas (HE, SHE, IT) pievieno galotni -ES:
1) ja darbības vārds beidzas ar -S, -CH, -SH vai -X;
kiss - kisses
catch - catches
push - pushes
fix - fixes
2) ja darbības vārds beidzas ar -O;
do - does
go - goes
3) ja darbības vārds beidzas ar līdzskani un -Y, tad -Y pārvēršas par -I + -ES.
fly - flies
cry - cries
 
Svarīgi!
Darbības vārda vienskaitļa 3. personas galotnes -S / -ES izruna:
1) galotni -S izrunā kā [s], ja darbības vārds nenoteiksmē izrunā beidzas ar nebalsīgu skaņu;
work - works [wɜːks]
put - puts [puts]
stop - stops [stops]
2) galotni -S izrunā kā [z], ja darbības vārds nenoteiksmē izrunā beidzas ar balsīgu skaņu;
read - reads [ri:dz]
give - gives [givz]
3) galotni -S / -ES izrunā kā [z], ja darbības vārds nenoteiksmē izrunā beidzas ar divskani vai -O;
play - plays [playz]
try - tries [traiz]
go - goes [ɡəʊz]
do - does [dʌz]
4) galotni -ES izrunā kā [iz].
dress - dresses [dresiz]
wash - washes [wɒʃiz]
watch - watches [wɒtʃiz]
fix - fixes [fɪksiz]
 
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=fBTqPjxJBRs