Read and learn about Present Simple!  
(Lasi un mācies par vienkāršo tagadni!)
 
Watch the video!
 
Vienkāršo tagadni veido:  
  
Apgalvojuma teikums:
teikuma priekšmets + darbības vārds ar galotni vai bez galotnes "-s/-es"
 
tab_apgalv.png
  
Nolieguma teikums:
teikuma priekšmets + do / does + not + darbības vārds nenoteiksmē
 
tab_nolieg.png
 
Pilnā forma
Saīsinājums
does not
doesn't
do not
don't
 
  
Jautājuma teikums:
Does / Do + teikuma priekšmets + darbības vārds nenoteiksmē
 
tab_jaut.png
Īsās atbildes
 
tab_jaut_isas_atb.png
Svarīgi!
Vienkāršo tagadni lieto runājot par darbībām, kuras atkārtojas - ikdienas rutīna, ieradumi.
Piemērs:
I eat a sandwich every morning. - Es ēdu sviestmaizi katru rītu.
You watch TV every evening. - Tu skaties televizoru katru vakaru.
He rides his bike after lessons. - Viņš braukājas ar riteni pēc stundām.
They play football every weekend. - Viņi spēlē futbolu katru nedēļas nogali.
Svarīgi!
Vienkāršo tagadni bieži lieto kopā ar signālvārdiem:
always - vienmēr
often - bieži
usually - parasti
often - bieži
sometimes - dažreiz
seldom, rarely - reti
never - nekad
every day / morning / evening / week / month … - katru dienu / rītu / vakaru / nedēļu / mēnesi
on Mondays / Tuesdays / … / Sundays - pirmdienās / otrdienās / … / svētdienās
at weekends - nedēļas nogalēs
Svarīgi!
Biežuma apstākļa vārdi  - always, often, usually, sometimes, seldom, rarely, never - teikumā vienmēr atrodas pirms darbības vārda, bet pēc palīgdarbības vārda.
Piemērs:
I usually eat a sandwich for breakfast. - eat (ēst) darbības vārds
I am never late. - am (BE) palīgdarbības vārds