Teorija

Uzdevumi

1. Burtu secība alfabētā – Alphabetical order of the letters

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Burtu vieta alfabētā - The letters in the Alphabet

Grūtības pakāpe: zema

4
3. Trūkstošie burti alfabētā - Missing letters in the Alphabet

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Burtu secība alfabētā – Letters in the Alphabetical Order, Drag & Drop

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
5. Alfabēta vārdi A-G - Alphabetical words A-G

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Alfabēta vārdi H-N - Alphabetical words H-N

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Alfabēta vārdi O-T - Alphabetical words O-T

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Alfabēta vārdi U-Z - Alphabetical words U-Z

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Alfabēts, vārdi I - Alphabetical words

Grūtības pakāpe: vidēja

12
10. Alfabēts, vārdi II - Alphabetical words

Grūtības pakāpe: vidēja

12
11. Burti A-G ar attēliem, izvēle - Letters A-G with Pictures

Grūtības pakāpe: zema

4
12. Burti H-N ar attēliem, izvēle – Letters H-N with Pictures

Grūtības pakāpe: zema

4
13. Burti O-T ar attēliem, izvēle – Letters O-T with Pictures

Grūtības pakāpe: zema

3
14. Burti U-Z ar attēliem – Letters U-Z with Pictures

Grūtības pakāpe: zema

3
15. Alfabēts ar attēliem, burti A-G – Alphabetical Words, Pictures A-G

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Alfabēts ar attēliem, burti H-N – Alphabetical Words, Pictures H-N

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Alfabēts ar attēliem, burti O-T – Alphabetical Words, Pictures O-T

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Alfabēts ar attēliem, burti U-Z – Alphabetical Words, Pictures

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Alfabēts, burtu secība – Alphabet, the Order of the Letters

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Burti alfabētiskā secībā - Letters in the Alphabetical Order

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Burti alfabētiskā secībā - Letters in the Alphabetical Order, Drag & Drop

Grūtības pakāpe: vidēja

3
22. Klausīšanās, burti A-N – Listening, Letters A-N

Grūtības pakāpe: vidēja

4
23. Klausīšanās, burti O-Z – Listening, Letters O-Z

Grūtības pakāpe: vidēja

4
24. Burtu diktāts, burti A-N - Dictation, letters A-N

Grūtības pakāpe: augsta

4
25. Diktāts, burti O-Z - Dictation, letters O-Z

Grūtības pakāpe: augsta

4
26. Burts un tā izruna – Letter and Its Pronunciation

Grūtības pakāpe: augsta

4
27. Klausīšanās, skaņas th, ph, sh, ch - Listening, Sounds th, ph, sh, ch

Grūtības pakāpe: vidēja

3
28. Skaņas th, ph, sh, ch - Sounds th, ph, sh, ch

Grūtības pakāpe: augsta

3
29. Skaņas th, ph, sh, ch un attēli - Sounds th, ph, sh, ch and Their Pictures

Grūtības pakāpe: augsta

3
30. Burti (A, E, I, B, D, F, M) ar attēliem - Letters with Pictures

Grūtības pakāpe: vidēja

5
31. Burti (K, C, G, J, L, H, N) ar attēliem - Letters with Pictures

Grūtības pakāpe: vidēja

5
32. Burti (U, V, W, Y, Q, O) ar attēliem - Letters with Pictures

Grūtības pakāpe: vidēja

5
33. Burti (P, R, S, T, X, Z) ar attēliem - Letters with Pictures

Grūtības pakāpe: vidēja

5
34. Burti ar attēliem (A-N) - Letters with Pictures, Drag & Drop

Grūtības pakāpe: vidēja

4
35. Burti ar attēliem (O-Z) - Letters with Pictures, Drag & Drop

Grūtības pakāpe: vidēja

4
36. Attēli alfabētiskajā secībā I – Pictures in the Alphabetical Order

Grūtības pakāpe: zema

4
37. Attēli alfabētiskajā secībā II – Pictures in the Alphabetical Order

Grūtības pakāpe: zema

4
38. Diktāts, vārdi ar th, ph, ch un sh - Dictation, Words with th, ph, ch un sh

Grūtības pakāpe: augsta

4
39. Skaņas - th, ch, sh un ph - un attēli – Sounds and letters

Grūtības pakāpe: zema

4

Testi

Materiāli skolotājiem