Learn the alphabet.  Mācies alfabētu!
Listen.  Klausies!
 
Now listen and repeat. Tagad klausies un atkārto!
 
Alphabet.png
 
Now sing the Alphabet Song with KidsTV123. Tagad dziedi kopā ar «KidsTV123»!