Teorija

Uzdevumi

1. Skaitļa vārdu pareizrakstība, izvēles uzdevums (1-20)

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Pronunciation, Latvian Birds (b-m) I, Multiple Choice

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Skaitļa vārdu pareizrakstība - izvēles uzdevums, lielie skaitļi.

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Lielie skaitļu vārdi, lasīšana, izvēles uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

4
5. Kārtas skaitļa vārdi - lasīšana, izvēles uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

4
6. Skaitļi 1-20 - lasīšana, savienošanas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
7. Skaitļi, matemātika, atņemšana ar bildītēm

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Skaitļi 1-10, lasīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Pāra un nepāra skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Skaitļi - padsmiti, desmiti, 100 un 1000, savienošanas uzdevums.

Grūtības pakāpe: vidēja

5
11. Skaitļu 1-20 rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Skaitļu vārdu rakstība (jaukti burti), padsmiti, vieni un desmiti

Grūtības pakāpe: vidēja

8
13. Klausīšanās, skaitļi 1-20

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Klausīšanās, skaitļi padsmiti vai desmiti

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Klausīšanās, kārtas skaitļa vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Klausīšanās, pamata vai kārtas skaitļa vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Diktāts, skaitļa vārdi 1-20

Grūtības pakāpe: vidēja

8
18. Izlaisti burti skaitļu vārdos - pamata un kārtas skaitļa vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Skaitļu rakstība, lielie skaitļi

Grūtības pakāpe: augsta

4
20. Skaitļu rakstība, trīsciparu skaitļi

Grūtības pakāpe: augsta

4
21. Kārtas skaitļu vārdu rakstība, izvēles uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Diktāts, divcipara skaitļa vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

8
23. Diktāts, kārtas skaitļa vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

8
24. Skaitļu pareizrakstība, atrast un izlabot kļūdu

Grūtības pakāpe: augsta

8
25. Telefona numuri

Grūtības pakāpe: augsta

12

Testi

1. Skaitļa vārdi 1-100

Grūtības pakāpe: vidēja

51
2. Lielie skaitļa vārdi

Grūtības pakāpe: augsta

37
3. Pamata un kārtas skaitļa vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

75

Metodiskie materiāli