Teorija

Uzdevumi

1. Nedēļa un diennakts daļa – Week and Parts of the Day

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Jaukti burti, Nedēļa un diennakts daļas – Mixing Letters, Week and Parts of the Day

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Pabeigt vārdu, Nedēļas dienas, diennakts daļas – Finishing the Words, Weekdays, Parts of the Day

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Nedēļas dienu un diennakts daļu rakstība – Writing, Week and Day

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Diktāts, Nedēļa un Diena – Dictation, Week and Day

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Dziesma "Days of the Week" – Song with missing Words

Grūtības pakāpe: vidēja

6
7. Nedēļas dienas, izlaists vārds – Week, Missing Words

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Klausīšanās, izlaista diena – Listening, Missing Day

Grūtības pakāpe: augsta

2
9. Lasīšana un klausīšanās, izlaistas nedēļas dienas – Missing Days

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Burtu juceklis, Nedēļa un Diena – Wordsearch, Day and Week

Grūtības pakāpe: augsta

4
11. Savienošana, rakstīšana, Nedēļa un diena – Matching, Day and Week

Grūtības pakāpe: augsta

6
12. Pareizrakstība, Nedēļas dienas un diennakts daļas – Spelling, Week and Day

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Nedēļas dienu secība – Order of the Week Days

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Jaukti burti, Mēneši un gadalaiki – Mixing Letters, Months and Seasons

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Rakstīšana, Mēneši un gadalaiki – Writing, Months and Seasons

Grūtības pakāpe: vidēja

5
16. Izlaisti burti mēnešu nosaukumos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Mēneši un gadalaiki – Months and Seasons

Grūtības pakāpe: zema

4
18. Dzejolis "12 mēneši" – Rhyme, "Twelve Months"

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Diktāts, Mēneši un gadalaiki – Dictation, Months and Seasons

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Klausīšanās, izlaists mēnesis

Grūtības pakāpe: augsta

4
21. Mēneši, izlaists vārds – Missing Words, Months

Grūtības pakāpe: augsta

4
22. Gadalaiki, rakstība – Writing, Seasons

Grūtības pakāpe: augsta

4
23. Gadalaiki un mēneši – Months and Seasons

Grūtības pakāpe: augsta

4
24. Lasīšana un klausīšanās, izlaisti mēneši

Grūtības pakāpe: augsta

4
25. Jā/Nē jautājumi, Mēneši un gadalaiki – Yes/No Questions, Months and Seasons

Grūtības pakāpe: vidēja

4
26. Burtu juceklis, Mēneši un gadalaiki – Wordsearch, Months and Seasons

Grūtības pakāpe: augsta

4
27. Savienošana, rakstīšana, Mēneši un gadalaiki – Matching, Months and Seasons

Grūtības pakāpe: augsta

6
28. Pareizrakstība, Mēneši un gadalaiki – Spelling, Months and Seasons

Grūtības pakāpe: vidēja

4
29. Mēnešu secība – Order of the Months

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Nedēļas dienas

Grūtības pakāpe: vidēja

28
2. Mēneši

Grūtības pakāpe: vidēja

30

Materiāli skolotājiem