Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

28p.
1. Nedēļa un diennakts daļa – Week and Parts of the Day 4p.
2. Jaukti burti, Nedēļa un diennakts daļas – Mixing Letters, Week and Parts of the Day 4p.
3. Pabeigt vārdu, Nedēļas dienas, diennakts daļas – Finishing the Words, Weekdays, Parts of the Day 4p.
4. Nedēļas dienu un diennakts daļu rakstība – Writing, Week and Day 4p.
5. Diktāts, Nedēļa un Diena – Dictation, Week and Day 4p.
6. Nedēļas dienu kārtība nedēļā – The Days in the Week 4p.
7. Burtu juceklis, Nedēļa un Diena – Wordsearch, Day and Week 4p.