Watch, listen, repeat and learn! (Skaties, klausies, atkārto un mācies!)
 
 
year  — [jə:] — gads
months — [mʌnθs] — mēneši
January  — ['dʒænjʊəri] — janvāris
February  — ['febrʊəri] — februāris
March  — [mɑ:tʃ] — marts
April  — ['eiprəl] — aprīlis
May  —  [mei] — maijs
June  —  [dʒu:n] — jūnijs
July — [dʒʊ'lai] — jūlijs
August  — ['ɔ:gəst] — augusts
September  — [sep'tembə] — septembris
October  —  [ɒk'təʊbə] — oktobris
November  — [nəʊ'vembə] — novembris
December  — [di'sembə] — decembris
 
Svarīgi!
Atceries! Mēneša nosaukumus angļu valodā vienmēr raksta ar lielo sākuma burtu!
  
seasons  — ['si:znz] — gadalaiki
spring.jpg
spring  —  [spriŋ] — pavasaris
summer.jpg
summer  —  ['sʌmə] — vasara
autumn.jpg
autumn  — ['ɔ:təm] — rudens
winter.jpg
winter  —  ['wintə] — ziema
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=-4s-ut7N0jQ
Audio no https://www.youtube.com/watch?v=rfQasSj_C8o
Audio no https://www.youtube.com/watch?v=QOcbpnmRLro