Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nedēļas dienas un diennakts daļas – Days of the Week and Parts of the Day Vocabulary - morning, evening, afternoon, night, week and days of the week.
2. Mēneši, gadalaiki – Months and Seasons Vocabulary: the months and the seasons.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nedēļa un diennakts daļa – Week and Parts of the Day 1. izziņas līmenis zema 4 p. Choosing the correct spelling for the day of the week or for the part of the day.
2. Jaukti burti, Nedēļa un diennakts daļas – Mixing Letters, Week and Parts of the Day 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Writing the days of the week or the parts of the day from the given letters.
3. Pabeigt vārdu, Nedēļas dienas, diennakts daļas – Finishing the Words, Weekdays, Parts of the Day 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Write in the missing letters.
4. Nedēļas dienu un diennakts daļu rakstība – Writing, Week and Day 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Writing the days of the week or the parts of the day.
5. Diktāts, Nedēļa un Diena – Dictation, Week and Day 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Listening to the word and writing it – the days of the week or the parts of the day.
6. Dziesma "Days of the Week" – Song with missing Words 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Listening to the song and writing in the missing words.
7. Nedēļas dienas, izlaists vārds – Week, Missing Words 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Writing in the missing day.
8. Klausīšanās, izlaista diena – Listening, Missing Day 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Choosing the missing day of the week.
9. Lasīšana un klausīšanās, izlaistas nedēļas dienas – Missing Days 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Reading the days of the week and then choosing the correct day by listening.
10. Burtu juceklis, Nedēļa un Diena – Wordsearch, Day and Week 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Finding the words (the days of the week or parts of the day) in the wordseach table.
11. Savienošana, rakstīšana, Nedēļa un diena – Matching, Day and Week 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Ending the words and matching with Latvian translation.
12. Pareizrakstība, Nedēļas dienas un diennakts daļas – Spelling, Week and Day 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Choosing the correct spelling for the words.
13. Nedēļas dienu secība – Order of the Week Days 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Putting the days of the week in the correct order.
14. Jaukti burti, Mēneši un gadalaiki – Mixing Letters, Months and Seasons 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Writing the months or the seasons of the year from the given letters.
15. Rakstīšana, Mēneši un gadalaiki – Writing, Months and Seasons 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Writing the months or the seasons of the year.
16. Izlaisti burti mēnešu nosaukumos 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Write in the missing letters.
17. Mēneši un gadalaiki – Months and Seasons 2. izziņas līmenis zema 4 p. Matching the months with the seasons.
18. Dzejolis "12 mēneši" – Rhyme, "Twelve Months" 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Choosing the correct word to complete the rhyme.
19. Diktāts, Mēneši un gadalaiki – Dictation, Months and Seasons 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Listening to the words – month or season – and writing them.
20. Klausīšanās, izlaists mēnesis 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Write the missing months of the year.
21. Mēneši, izlaists vārds – Missing Words, Months 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Writing in the missing month.
22. Gadalaiki, rakstība – Writing, Seasons 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Writing the correct season for each picture.
23. Gadalaiki un mēneši – Months and Seasons 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Writing in the missing month under each season.
24. Lasīšana un klausīšanās, izlaisti mēneši 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Read the months of the year and then choose the correct month by listening.
25. Jā/Nē jautājumi, Mēneši un gadalaiki – Yes/No Questions, Months and Seasons 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Reading the questions about months and seasons and then choosing the correct answer.
26. Burtu juceklis, Mēneši un gadalaiki – Wordsearch, Months and Seasons 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Finding the words (the months or the seasons) in the wordseach table.
27. Savienošana, rakstīšana, Mēneši un gadalaiki – Matching, Months and Seasons 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Finishing the words and matching with Latvian translation.
28. Pareizrakstība, Mēneši un gadalaiki – Spelling, Months and Seasons 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Choosing the correct spelling for the words.
29. Mēnešu secība – Order of the Months 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Putting themonths in the correct order.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mēnešu secība gadā – The Months Order in the Year Citi vidēja 4 p. Matching the months with numbers they appear in the year.
2. Gadalaiku dziesma – The Song about Seasons Citi vidēja 4 p. Matching the expressions from the song with the seasons.
3. Nedēļas dienu kārtība nedēļā – The Days in the Week Citi vidēja 4 p. Answering the questions about the order of the week days.
4. Mēnešu kārtība gadā – The Months Order in the Year Citi vidēja 4 p. Answering the questions about the order of the months.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nedēļas dienas 00:20:00 vidēja 28 p. Nedēļas dienas - dienu kārtība nedēļā, dienu pareizrakstība; rakstīšanas un lasīšanas prasmes.
2. Mēneši 00:20:00 vidēja 30 p. Mēneši - mēnešu secība, pareizrakstība; rakstīšanas, lasīšanas prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mēneši un gadalaiki 00:40:00 vidēja 39 p. Mēneši un gadalaiki - secība, pareizrakstība; rakstīšanas, klausīšanās prasmes.
2. Nedēļas dienas, mēneši, gadalaiki 00:30:00 vidēja 33 p. Nedēļas dienu kārtība, pareizrakstība, mēnešu secība, gadalaiki; rakstīšanas, klausīšanās un lasīšanas prasmes.