Teorija

Uzdevumi

1. Gadskaitļi - rakstība un izruna

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Datumi - rakstība un izruna

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Klausīšanās, datumi.

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Klausīšanās, gadskaitļi.

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Gadu rakstība

Grūtības pakāpe: augsta

4
6. Datumu rakstība

Grūtības pakāpe: augsta

4
7. Diktāts, gadi

Grūtības pakāpe: augsta

4
8. Diktāts, datumi

Grūtības pakāpe: augsta

4
9. Lasīšana, kalendārs

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Lasīšana, pulkstenis, ceturtdaļstundas

Grūtības pakāpe: zema

4
11. Lasīšana, pulkstenis, izvēles uzdevums, 5 minūšu intervāls

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Pulkstenis, lasīšana, izvēles uzdevums, 5 minūšu intervāls

Grūtības pakāpe: augsta

4
13. Pulkstenis, lasīšana, izvēles uzdevums, ceturtdaļstundas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Pulkstenis, lasīšana, izvēles uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Pulkstenis, rakstība, ceturtdaļstundas.

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Pulkstenis, rakstība, 5 minūšu intervāls

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Pulkstenis, tulkojums, ceturtdaļstundas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Pulkstenis, tulkojums, 5 minūšu intervāls

Grūtības pakāpe: augsta

4
19. Klausīšanās, laiks, izvēles uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Skolas ikdiena

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Pulkstenis - uzrakstīt trūkstošo laiku

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Datumi

Grūtības pakāpe: vidēja

23
2. Gadskaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

20
3. Pulkstenis 1

Grūtības pakāpe: augsta

27
4. Pulkstenis 2

Grūtības pakāpe: augsta

28

Materiāli skolotājiem