Teorija

Uzdevumi

1. Personu vietniekvārdi, attēls, izvēles uzdevums - Subject pronouns, pictures

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Personu vietniekvārdi, lasīšana, izvēles uzdevums - Subject pronouns, reading

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Teikuma priekšmeta vietniekvārdi, rakstība - Subject pronouns, spelling

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Teikuma priekšmeta un papildinātāja vietniekvārdi, savienošana - Subject and Object pronouns

Grūtības pakāpe: zema

4
5. Papildinātāja vietniekvārdi - Object pronouns

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Papildinātāja vietniekvārdi, rakstība - Subject pronouns, spelling

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Personu vietniekvārdi, aizpildīšanas uzdevums - Subject pronouns, writing

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. 3. personas vietniekvārdi, lasīšana, izvēles uzdevums - 3rd person Subject pronouns, reading

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Personu vietniekvārdi, daudzsk., lasīšana, izvēles uzdevums - Subject pronouns, plural, reading

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Personu vietniekvārdi, rakstīšana - Subject pronouns, writing

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Lietvārdi un vietniekvārdi, izvēles uzdevums - Nouns and Subject pronouns, reading

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Savieno vietniekvārdus ar lietvārdiem - Matching Subject pronouns with Nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Vietniekvārdi papildinātāja locījumā, izvēles uzdevums - Object pronouns

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Papildinātāja vietniekvārdi, izvēles uzdevums - Object pronouns

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Vietniekvārdi tekstā, rakstīšana - Subject pronouns in the text, writing

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. Vietniekvārdi papildinātāja locījumā teikumos - Object pronouns in the sentences

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Teikuma priekšmeta vietniekvārdi - Subject pronouns

Grūtības pakāpe: zema

16
2. Teikuma priekšmeta vietniekvārdi - Subject pronouns

Grūtības pakāpe: vidēja

19
3. Papildinātāja vietniekvārdi - Object pronouns

Grūtības pakāpe: vidēja

19

Materiāli skolotājiem