Read and learn object pronouns!
(Izlasi un iemācies papildinātāja vietniekvārdus!)
Svarīgi!
Papildinātāja vietniekvārdi (Object pronouns) atbild uz jautājumu - Ko? (Who? What?), Kam? (Who(m)? What?)
Tos vienmēr raksta aiz darbības vārdiem!
Skaitlis Teikuma priekšmeta
vietniekvārdi
Kas?
Papildinātāja
vietniekvārdi
Ko? Kam?
Vienskaitlis I - es me - mani, man
you - tu you - tevi, tev
he - viņš him - viņu, viņam
she - viņa her - viņu, viņai
it - tas, tā it - to, tam, tai
Daudzskaitlis we - mēs us - mūs, mums
you - jūs you - jūs, jums
they - viņi, viņas, tie, tās them - viņus, viņas, tos, tās, viņiem, viņām, tiem, tām
 
Svarīgi!
you - ir gan vienskaitļa, gan daudzskaitļa nozīme, bet tikai daudzskaitļa forma.
boy-160014_640.png
Look at me! I'm Bob. - Paskaties uz mani! Es esmu Bobs.
me - [mi:] - mani, man
love_you.jpg
I love you! - Es mīlu tevi!
you - [ju:] - tevi, tev
brother.svg
Look at him! He's a boy.  - Paskaties uz viņu! Viņš ir zēns.
him - [him] - viņu, viņam
sister.svg
Look at her! She's a beautiful girl. - Paskaties uz viņu! Viņa ir skaista meitene!
her - [hə:] - viņu, viņai
carl_red.png
Look at it! It's a red car. - Paskaties uz to! Tā ir sarkana mašīna.
it - [it] - to, tam, tai
friends.png
Look at us! We are friends. - Paskaties uz mums! Mēs esam draugi.
us - [ʌz] - mums, mūs
naughty_dogs.jpg
I'm angry with you! - Es esmu dusmīga uz jums!
you - [ju:] - jūs, jums
dancing.png
Look at them! They are dancing. - Paskaties uz viņiem! Viņi dejo.
them - [ðəm] -viņus, viņas, viņiem, viņām
friends2.png
Look at them! They are friendly. - Paskaties uz tiem! Tie ir draudzīgi.
them - [ðəm] - tie, tās, tiem, tām
Atsauce:
Pikver A. Grammar is easy!, 2015, Rīga, Apgāds Zvaigzne ABC
Dimpere I. Angļu valoda tabulās un shēmās. Rīga, Apgāds Zvaigzne ABC