Read and learn about pronouns - he, she and it!
(Izlasi un iemācies per vietniekvārdiem - "he", "she" un "it"!)
  
HE un SHE lieto, runājot par cilvēkiem.
Piemērs:
brother.svg
He is a boy. - Viņš ir zēns.
Piemērs:
sister.svg
She is a girl. - Viņa ir meitene.
IT lieto, runājot par lietām un dzīvniekiem.
Piemērs:
Asset 1fun.png
It's a house. - ir māja.
 
elephant4.jpg
It's an elephant. - Tas ir zilonis.
IT ievada bezpersonu teikumus, runājot par laika apstākļiem, temperatūru, attālumu un pulksteni.
    Piemērs:
  • It's raining. - Līst.
  • It's -15°C. -  Ir -15°C.
  • It's 100 km to Riga.  - Līdz Rīgai ir 100 km.
  • It's 4 o'clock. - Ir pulkstens četri.
Ja dzīvnieks ir mājas mīlulis, mēs varam lietot HE vai SHE.
Piemērs:
dog4.png
Where is Toby? He is running to us. - Kur ir Tobijs? Viņš skrien pie mums.
Atsauce:
http://maxpixel.freegreatpicture.com/Animal-Elephant-Savannah-Nature-Jungle-Africa-1598359
https://pixabay.com/en/dog-happy-running-puppy-animals-35483/
Buks K., Rusmane E. Īsa rokasgrāmata angļu valodas gramatikā, 1996, Rīga, Apgāds Zvaigzne ABC