Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Alfabēts - Alphabet Have to learn how to say alphabet.
2. Burti A-E - Letters A-E Letters from A to E and appropriate words.
3. Burti F-J - Letters F-J Letters from F to J and appropriate words.
4. Burti K-O - Letters K-O Letters from K to O and appropriate words.
5. Burti P-T - Letters P-T Letters from P to T and appropriate words.
6. Burti U-Z - Letters U-Z Letters from U to Z and appropriate words.
7. Burti un skaņas A-I - Letters and sounds A-I Alphabet letters with their pronounced sounds.
8. Burti un skaņas J-R - Letters and sounds J-R Alphabet letters with their pronounced sounds.
9. Burti un skaņas S-Z - Letters and sounds S-Z Alphabet letters with their pronounced sounds.
10. Skaņas th, ch, sh un ph - Sounds th, ch, sh and ph Sounds th, ch, sh and ph with appropriate words.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Burtu secība alfabētā – Alphabetical order of the letters 1. izziņas līmenis zema 4 p. 4th grade. Answering the questions about the order of letters in the Alphabet.( Multiple-choice)
2. Burtu vieta alfabētā - The letters in the Alphabet 1. izziņas līmenis zema 4 p. 4th grade. Answering the questions about the order of letters in the Alphabet.(writing task)
3. Trūkstošie burti alfabētā - Missing letters in the Alphabet 1. izziņas līmenis zema 4 p. 4th grade. Missing letter in the Alphabet. (writing task)
4. Burtu secība alfabētā – Letters in the Alphabetical Order, Drag & Drop 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. 4th grade. Putting the letters into alphabetical order, random.
5. Alfabēta vārdi A-G - Alphabetical words A-G 1. izziņas līmenis zema 2 p. 4th grade. Alphabetical words with pictures. (multiple-choice task)
6. Alfabēta vārdi H-N - Alphabetical words H-N 1. izziņas līmenis zema 2 p. 4th grade. Alphabetical words with pictures. (multiple-choice task)
7. Alfabēta vārdi O-T - Alphabetical words O-T 1. izziņas līmenis zema 2 p. 4th grade. Alphabetical words with pictures. (multiple-choice task)
8. Alfabēta vārdi U-Z - Alphabetical words U-Z 1. izziņas līmenis zema 2 p. 4th grade. Alphabetical words with pictures. (multiple-choice task)
9. Alfabēts, vārdi I - Alphabetical words 2. izziņas līmenis vidēja 12 p. 4th grade. Hidden words in the row of letters. (writing task)
10. Alfabēts, vārdi II - Alphabetical words 2. izziņas līmenis vidēja 12 p. 4th grade. Hidden words in the row of letters. (writing task)
11. Burti A-G ar attēliem, izvēle - Letters A-G with Pictures 2. izziņas līmenis zema 4 p. 4th grade. Matching the letter with correct picture. (multiple-coice task)
12. Burti H-N ar attēliem, izvēle – Letters H-N with Pictures 2. izziņas līmenis zema 4 p. 4th grade. Matching the letter with correct picture. (multiple-coice task)
13. Burti O-T ar attēliem, izvēle – Letters O-T with Pictures 2. izziņas līmenis zema 3 p. 4th grade. Matching the letter with correct picture. (multiple-coice task)
14. Burti U-Z ar attēliem – Letters U-Z with Pictures 2. izziņas līmenis zema 3 p. 4th grade. Matching the letter with correct picture. (multiple-coice task)
15. Alfabēts ar attēliem, burti A-G – Alphabetical Words, Pictures A-G 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 4th grade. Writing the words under the pictures. (writing task)
16. Alfabēts ar attēliem, burti H-N – Alphabetical Words, Pictures H-N 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 4th grade. Writing the words under the pictures. (writing task)
17. Alfabēts ar attēliem, burti O-T – Alphabetical Words, Pictures O-T 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 4th grade. Writing the words under the pictures. (writing task)
18. Alfabēts ar attēliem, burti U-Z – Alphabetical Words, Pictures 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 4th grade. Writing the words under the pictures. (writing task)
19. Alfabēts, burtu secība – Alphabet, the Order of the Letters 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. 4th grade. The order of the letters in the Alphabet. (writing task)
20. Burti alfabētiskā secībā - Letters in the Alphabetical Order 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 4th grade. Letters in alphabetical order. (writing task)
21. Burti alfabētiskā secībā - Letters in the Alphabetical Order, Drag & Drop 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 4th grade. Putting letters in alphabetical order.
22. Klausīšanās, burti A-N – Listening, Letters A-N 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 4th grade. Listening and choosing the correct letter. (multiple-choice task)
23. Klausīšanās, burti O-Z – Listening, Letters O-Z 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 4th grade. Listening and choosing the correct letter. (multiple-choice task)
24. Burtu diktāts, burti A-N - Dictation, letters A-N 2. izziņas līmenis augsta 4 p. 4th grade. Listening to the letter and writing it. (writing task)
25. Diktāts, burti O-Z - Dictation, letters O-Z 2. izziņas līmenis augsta 4 p. 4th grade. Listening to the letter and writing it. (writing task)
26. Burts un tā izruna – Letter and Its Pronunciation 3. izziņas līmenis augsta 4 p. 4th grade. Letters and their pronunciations (izvēle, lejupkrītošā testa atbilde)
27. Klausīšanās, skaņas th, ph, sh, ch - Listening, Sounds th, ph, sh, ch 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. 4th grade. Listening to the word and choosing the sound the word starts. (Izvēles uzdevums)
28. Skaņas th, ph, sh, ch - Sounds th, ph, sh, ch 3. izziņas līmenis augsta 3 p. 4th grade. Matching letters with sounds [θ], [ð], [ʃ], [tʃ] and [f]. (multiple-choice task)
29. Skaņas th, ph, sh, ch un attēli - Sounds th, ph, sh, ch and Their Pictures 3. izziņas līmenis augsta 3 p. 4the grade Choosing the correct sound for given picture. (Lejupkrītošās testa atbildes)
30. Burti (A, E, I, B, D, F, M) ar attēliem - Letters with Pictures 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. 4th grade. Matching the pictures with letters (Savienošanas uzdevums)
31. Burti (K, C, G, J, L, H, N) ar attēliem - Letters with Pictures 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. 4th grade. Matching the pictures with letters (Savienošanas uzdevums)
32. Burti (U, V, W, Y, Q, O) ar attēliem - Letters with Pictures 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. 4th grade. Matching the pictures with letters (Savienošanas uzdevums)
33. Burti (P, R, S, T, X, Z) ar attēliem - Letters with Pictures 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. 4th grade. Matching the pictures with letters (Savienošanas uzdevums)
34. Burti ar attēliem (A-N) - Letters with Pictures, Drag & Drop 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 4th grade. Matching the pictures with letters.
35. Burti ar attēliem (O-Z) - Letters with Pictures, Drag & Drop 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 4th grade. Matching the pictures with letters.
36. Attēli alfabētiskajā secībā I – Pictures in the Alphabetical Order 2. izziņas līmenis zema 4 p. 4th grade. Putting the pictures in the alphabetical order.
37. Attēli alfabētiskajā secībā II – Pictures in the Alphabetical Order 2. izziņas līmenis zema 4 p. 4th grade. Putting the pictures in the alphabetical order.
38. Diktāts, vārdi ar th, ph, ch un sh - Dictation, Words with th, ph, ch un sh 2. izziņas līmenis augsta 4 p. 4th grade. Listening to the words and writing them. (writing task)
39. Skaņas - th, ch, sh un ph - un attēli – Sounds and letters 2. izziņas līmenis zema 4 p. 4th grade. Matching the pictures with sounds [tʃ], [ʃ], [ð], [θ] un [f].

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Burtu izrunas un burti - Letters and their Pronunciation Citi augsta 4 p. 4th grade. Letters and their pronunciations (Izvēles uzdevums, lejupkrītošā testa atbilde)
2. Līdzīgi izrunātie burti - Letters with Similar Pronunciation Citi augsta 4 p. 4th grade. Letters and their pronunciations (Atrast rindā lieko burtu pēc izrunas, teksta atbilde)
3. Skaņa, alfabēta attēli - Sounds, Alphabetical Pictures Citi augsta 4 p. 4th grade Matching the sound with picture. (Izvēles uzdevums)
4. Skaņa - Sound Citi augsta 4 p. 4th grade. Choosing the first sound for given picture. (Izvēles uzdevums)
5. Dziesma: burti un attēli I – Song: Letters and Pictures Citi vidēja 4 p. 4th grade. Listening to the song and then matching the letters with pictures.
6. Dziesma: burti un attēli II – Song: Letters and Pictures Citi vidēja 4 p. 4th grade. Listening to the song and then matching the letters with pictures.
7. Dziesma: burti un attēli III - Song: Letters and Pictures Citi vidēja 5 p. 4th grade. Listening the song and then matching the letters with pictures.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Alfabēts: burtu kārtība alfabētā un vārdi – Alphabet: Letters in the Alphabetical Order and Pictures 10:00:00 vidēja 28 p. Testā apkopoti uzdevum par burtu kārtību alfabētā un to izrunu.
2. Alfabēta vārdi - burti A-N – Alphabetical Pictures (A-N) 00:20:00 vidēja 32 p. Testā apkopoti uzdevumi, lai pārbaudītu skolēnu zināšanas par alfabēta vārdiem, kas sākas ar burtiem A-N.
3. Alfabēta vārdi, burti O-Z – Alphabetical Pictures (O-Z) 00:20:00 vidēja 30 p. Testā apkopoti uzdevumi, lai pārbaudītu skolēnu zināšanas par alfabēta vārdiem, kas sākas ar burtiem O-Z.
4. Alfabēta vārdi, to rakstība – Alphabetical Words, Spelling 00:20:00 vidēja 49 p. Testā apkopoti uzdevumi par alfabēta vārdiem un to rakstību.
5. Alfabēts: burtu un skaņu izrunas – Alphabet - Sounds and Pronounciation of the Letters 00:20:00 vidēja 28 p. Testā apkopoti uzdevumi, lai pārbaudītu skolēnu zināšanas par alfabētu burtu izrunu.
6. Alfabēts: skaņu - th, ph, ch, sh un burtu izruna un skaņu apzīmējumi 00:20:00 augsta 25 p. Testā apkopoti uzdevumi, lai pārbaudītu skolēnu zināšanas par tēmas "Alphabet" burtiem, burtu izrunām, skaņām un vārdiem. Tiek pārbaudītas lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Alfabēts un vārdi – Alphabet and Words 00:40:00 augsta 69 p. 4.klase. Pārbaudes darbs par alfabētu, alfabēta vārdiem, burtu izrinu un skaņu – izvēles, savienošanas un aizvietošanas uzdevumi, rakstīšanas un klausīšanās prasmes.