Teorija

Uzdevumi

1. Signālvārdu lietojums ilgstošajā tagadnē - Signal Words in the Present Progressive

Grūtības pakāpe: zema

1,5
2. Pareizrakstība - Spelling

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Pareizi un nepareizi vārds ilgstošajā tagadnē - True or False verb with -ing

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Attēla apraksts - Description of Picture

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
5. AM, IS, ARE ilgstošajā tagadnē - Present Progressive, "am/is/are"

Grūtības pakāpe: zema

1,5
6. Palīdgdarbības vārds teikumos, Drag & Drop – Auxiliary Verb in the Sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Īsās atbildes, ko pašreiz dara - Short Answers Present Progressive

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Pareizi un nepareizi teikumi ilgstošajā tagadnē - True or False sentences

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Pilnie teikumi un saīsinājumi - Long and Short forms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Īsās un pilnās atbildes - Answers

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Jautājumi un īsās atbildes – Questions and Short Answers, Drag & Drop

Grūtības pakāpe: vidēja

6
12. Ilgstošās tagadnes trūkstošās formas - Writing missing sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Nolieguma teikumi ilgstošajā tagadnē - Negative sentences

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. Teikumu veidošana - Writing sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Vārdu kārtība teikumā – Word Order in the Sentences, Drag & Drop

Grūtības pakāpe: augsta

5
16. Atbildes uz jautājumiem - Answering the Questions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Jautājumi un atbildes par tabulu - Questions and answers

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
18. Skaitļi un darbības - Numbers and Activities

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

Materiāli skolotājiem