Grūtības pakāpe:
00:03:00
1. Signālvārdu lietojums ilgstošajā tagadnē - Signal Words in the Present Progressive 1,5p.
2. Pareizrakstība - Spelling 1p.
3. Pareizi un nepareizi vārds ilgstošajā tagadnē - True or False verb with -ing 1p.
4. Attēla apraksts - Description of Picture 2,5p.
5. AM, IS, ARE ilgstošajā tagadnē - Present Progressive, "am/is/are" 1,5p.
6. AM, IS, ARE un darbības vārds - AM, IS, ARE and Verb 3p.