Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ilgstošās tagadnes veidošana un lietošana – Present Progressive 3.klase Dažādu teikumu veidošana Ilgstošajā tagadnē, ilgstošās tagadnes laika lietošana.
2. Ilgstošās tagadnes pareizrakstība – Spelling Rules 3.klase Pareizrakstības noteikumi darbības vārdiem, tiem pievienojot galotni "-ing".

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Signālvārdu lietojums ilgstošajā tagadnē - Signal Words in the Present Progressive 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. 3rd grade Choosing correct signal word.
2. Pareizrakstība - Spelling 1. izziņas līmenis zema 1 p. 3rd grade Writint the verbs adding '-ing'.
3. Pareizi un nepareizi vārds ilgstošajā tagadnē - True or False verb with -ing 1. izziņas līmenis zema 1 p. 3rd grade Ticking if the spelling of the verb correct or incorrect.
4. Attēla apraksts - Description of Picture 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. 3rd grade Matching the sentences with correct pictures.
5. AM, IS, ARE ilgstošajā tagadnē - Present Progressive, "am/is/are" 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. 3rd grade Choosing AM, IS or ARE in the sentences.
6. Palīdgdarbības vārds teikumos, Drag & Drop – Auxiliary Verb in the Sentences 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Reading the sentences and dragging correct auxiliary verb 'am', 'is' or 'are'.
7. Īsās atbildes, ko pašreiz dara - Short Answers Present Progressive 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. 3rd grade Choosing the subject and short answers.
8. Pareizi un nepareizi teikumi ilgstošajā tagadnē - True or False sentences 1. izziņas līmenis zema 1 p. 3rd grade Ticking if the sentences true or false.
9. Pilnie teikumi un saīsinājumi - Long and Short forms 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. 3rd grade Writing the long or the short form of the sentence.
10. Īsās un pilnās atbildes - Answers 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade Answering the questions with short and full answers.
11. Jautājumi un īsās atbildes – Questions and Short Answers, Drag & Drop 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. 3rd grade. Matching the questions with answers.
12. Ilgstošās tagadnes trūkstošās formas - Writing missing sentences 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. 3rd grade Writing the missing form of Present Progressive - affirmative, negative or question.
13. Nolieguma teikumi ilgstošajā tagadnē - Negative sentences 2. izziņas līmenis augsta 2 p. 3rd grade Reading the affirmative sentence and writing the negative one.
14. Teikumu veidošana - Writing sentences 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade Writing the verbs from brackets in correct form.
15. Vārdu kārtība teikumā – Word Order in the Sentences, Drag & Drop 2. izziņas līmenis augsta 5 p. 3rd grade. Writing the words in correct order to make the sentences.
16. Atbildes uz jautājumiem - Answering the Questions 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade Reading the questions and then answering them.
17. Jautājumi un atbildes par tabulu - Questions and answers 2. izziņas līmenis augsta 4,5 p. 3rd grade Studying the table and then answering about it.
18. Skaitļi un darbības - Numbers and Activities 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 3rd grade Writing number with activities and choosing AM, IS or ARE.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. AM, IS, ARE un darbības vārds - AM, IS, ARE and Verb Citi zema 3 p. 3rd grade Choosing AM, IS or ARE and correct form of the verb.
2. Jautājumu veidošana - Questions Citi augsta 2 p. 3rd grade Reading the answers and writing the questions.
3. Dziesma "What are You Doing? 2" - Song Citi vidēja 3 p. 3rd grade Listening and watching the song, then writing missing words.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ilgstošās tagadnes pareizrakstība, locīšana - Present Progressive (Continuous) Spelling and Using 00:03:00 zema 10,5 p. Ilgstošās tagadnes laika veidošana, locīšana un lietošana apgalvojuma un nolieguma teikumos, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
2. Ilgstošās tagadnes veidošana un lietošana - Using of Present Progressive (Continuous) 00:05:00 vidēja 12 p. Ilgstošās tagadnes laika veidošana, locīšana un lietošana apgalvojuma, nolieguma, jautājuma teikumos un īsajās atbildēs, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
3. Ilgstošās tagadnes lietošana dažāda tipa teikumos - Using of Present Progressive (Continuous) Tense 00:07:00 augsta 19,5 p. Ilgstošās tagadnes laika veidošana, locīšana un lietošana apgalvojuma, nolieguma, jautājuma teikumos un īsajās atbildēs, izvēles, aizpildīšanas un savienošanas uzdevumi, lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ilgstošā tagadne – Present Progesive (Continuous) 00:40:00 vidēja 27,5 p. Ilgstošās tagadnes laika veidošana, locīšana un lietošana apgalvojuma, nolieguma, jautājuma teikumos un īsajās atbildēs, izvēles, aizpildīšanas un savienošanas uzdevumi, lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes.