Grūtības pakāpe:
00:07:00
1. Nolieguma teikumi ilgstošajā tagadnē - Negative sentences 2p.
2. Teikumu veidošana - Writing sentences 3p.
3. Atbildes uz jautājumiem - Answering the Questions 3p.
4. Jautājumi un atbildes par tabulu - Questions and answers 4,5p.
5. Skaitļi un darbības - Numbers and Activities 4p.
6. Dziesma "What are You Doing? 2" - Song 3p.