Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienkāršās tagadnes veidošana un lietošana - Present Simple Dažādu teikumu veidošana vienkāršajā tagadnē, vienkāršās tagadnes laika lietošana.
2. Vienkāršās tagadnes pareizrakstība viensk. 3. persona - Spelling Rules Pareizrakstības noteikumi darbības vārdiem, tiem pievienojot galotni "-s" vai "-es".

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievada jautājumi – Introduction Questions 1. izziņas līmenis zema 8,5 p. Answering some questions before the start.
2. Teorijas pārbaudes jautājumi – Questions Checking the Understanding the Theory 1. izziņas līmenis vidēja 6,3 p. Answering the questions about the theory.
3. Darbības vārds ar un bez galotnes "-s/-es" – Verbs 3rd person 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing the correct verb with or without "-s/-es".
4. Vienskaitļa 3. persona, aizpildīšanas uzdevums - 3rd Person Singular 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Writing "-s" or "-es" to make verbs in correct form after HE, SHE or IT.
5. Vienskaitļa 3. persona, tabula - Plural of nouns in the table 2. izziņas līmenis zema 3 p. Making the 3rd person singular of verbs and write them into correct place.
6. Atšķirt vienkāršās tagadnes teikumus – Sentences in the Simple Present 1. izziņas līmenis zema 1 p. Which sentence is odd.
7. Teikuma priekšmets, izvēles uzdevums - Choosing Correct Subject 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing correct subject in Present Simple sentences.
8. Teikuma priekšmets, izvēles uzdevums - Choosing Correct Subject, Drag & Drop 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing and dragging correct subject in Present Simple sentences.
9. "Don't" vai "doesn't" lietojums - Using of "don't" or "doesn't" in Present Simple 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing "don't" or "doesn't" to complete the negative sentences.
10. Jautājumi un īsās atbildes - Questions and Short Answers Present Simple 2. izziņas līmenis zema 2 p. Choosing "do" or "does" in the questions and in short answers.
11. Jautājumi un īsās atbildes – Questions and Short Answers, Drag & Drop 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. 3rd grade. Matching the questions with answers.
12. Lasīšana, Mana ikdiena – Reading, About Myself 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Reading the texts and matching with pictures.
13. Jautājumu veidošana - Questions 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Making the questions from statements.
14. Vienkāršās tagadnes trūkstošās formas - Writing missing sentences 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Writing the missing form of Present Simple - affirmative, negative or question.
15. Nolieguma teikumi vienkāršajā tagadnē - Negative Sentences 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the affirmative sentence and write the negative form.
16. Diennakts daļas un ikdienas rutīna - Daily Routine and the Parts of the Day 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Watching the video. Writing the verb in singular and matching with time or with the part of the day.
17. Teikumu veidošana – Writing Sentences 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Writing the verbs from brackets in correct form.
18. Dienas režīms - The Daily Routine 2. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Study the table and then complete the questions and write the answers.
19. Teikumu veidošana – Sentences I 2. izziņas līmenis zema 3 p. Putting the words into cerrect order to make the sentences in the Present Simple.
20. Vārdu kārtība teikumā – Word Order in the Sentences, Drag & Drop 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Putting the words into cerrect order to make the sentences in the Present Simple.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pareizi un nepareizi teikumi vienkāršajā tagadnē - True or False sentences Citi zema 1 p. Ticking if the sentence is correct or incorrect.
2. Biežuma apstākļa vārdi, Pareizi / nepareizi teikumi – True or False Sentences, Adverbs of Frequency Citi vidēja 2 p. Ticking if the sentence is correct or incorrect.
3. Apgalvojuma teikumu veidošana - Affirmative Sentences Citi vidēja 2 p. Write the verb in correct form.
4. Biežuma apstākļa vārdi teikumā - Adverbs of Frequency Citi vidēja 3 p. Putting the adverbs into correct places and rewriting the sentences.
5. Apgalvojuma teikumi ar biežuma apstākļa vārdiem II – Affirmative Sentences, Adverbs of Frequency II Citi augsta 4,5 p. Studying the table. Then writing sentences about it.
6. Lasīšana, Sameklēt darbības vārdus – Reading, Finding the Verbs Citi vidēja 1 p. Reading the texts and finding the verbs.
7. Apgalvojuma teikumi ar biežuma apstākļa vārdiem I – Affirmative Sentences, Adverbs of Frequency I Citi augsta 4,5 p. Studying the table. Then writing sentences about it.
8. Teikumu veidošana – Sentences II Citi vidēja 3 p. Putting the words into cerrect order to make the sentences in the Present Simple.
9. Teikumu veidošana – Sentences III Citi augsta 3 p. Putting the words into cerrect order to make the sentences in the Present Simple.
10. Rakstīšana, Mana ikdiena – Writing, My Day Citi augsta 0 p. Reading the short text about daily routines and writing about ourselves.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršā tagadne, vienskaitļa un daudzskaitļa teikumi 00:15:00 zema 9,5 p. Vienkāršās tagadnes laika veidošana, locīšana, galotnes "-s", "-es", izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
2. Vienkāršā tagadne, biežuma un laika apstākļa vārdi - Present Simple, Adverbs of Frequence and Time 00:15:00 vidēja 22,5 p. Vienkāršās tagadnes laika veidošana, locīšana, biežuma un laika apstākļu vārdu vieta teikumos, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
3. Vienkāršās tagadnes lietojums dažāda tipa teikumos I - Present Simple I 00:15:00 vidēja 15,5 p. Vienkāršās tagadnes laika veidošana un lietošana dažāda tipa teikumos, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.
4. Vienkāršās tagadnes lietojums dažāda tipa teikumos II - Present Simple II 00:15:00 vidēja 16 p. Vienkāršās tagadnes laika veidošana, locīšana, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršā tagadne I – Simple Present I 00:40:00 vidēja 29 p. Vienkāršās tagadnes laika veidošana, locīšana, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
2. Vienkāršā tagadne II – Simple Present II 00:40:00 augsta 22,5 p. Vienkāršās tagadnes laika veidošana, locīšana, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.