Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

9,5p.
1. Darbības vārds ar un bez galotnes "-s/-es" – Verbs 3rd person 1,5p.
2. Vienskaitļa 3. persona, aizpildīšanas uzdevums - 3rd Person Singular 1,5p.
3. Vienskaitļa 3. persona, tabula - Plural of nouns in the table 3p.
4. Atšķirt vienkāršās tagadnes teikumus – Sentences in the Simple Present 1p.
5. Teikuma priekšmets, izvēles uzdevums - Choosing Correct Subject 1,5p.
6. Lasīšana, Sameklēt darbības vārdus – Reading, Finding the Verbs 1p.