Teorija

Uzdevumi

1. Klausīšanās un izvēle – Listening and choosing

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Emocijas izvēle – Choosing the emotions or feelings

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Kas tā par emociju vai sajūtu – What's the emotion or feeling

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Vārds angliski – Word in English

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Vārds zem attēla – Word under the picture

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Klausīšanās un rakstīšana – Listening and writing

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Paslēptie vārdi – Hidden Words

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Pretējas nozīmes – Antonyms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Jā/Nē jautājumi – Yes/No questions

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Klausīšanās un attēla izvēle – Listening and choosing the picture

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Sajaukti burti – Scrambled Letters

Grūtības pakāpe: augsta

6
12. Klausīšanās un tulkošana – Listening and translating

Grūtības pakāpe: zema

4
13. Savienošana, rakstīšana – Matching, writing

Grūtības pakāpe: augsta

6
14. Burtu juceklis – Wordsearch

Grūtības pakāpe: augsta

4
15. Pilnā forma un saīsinājumi, "to be" – Short or full form of "to be"

Grūtības pakāpe: zema

4
16. "To be" teikumos I – "To be" in the sentences I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Pareizi un nepareizi teikumi – Correct and Incorrect Sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Teikuma veidošana – Sentence Completing

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Sajūtas un emocijas – Feelings and Emotions

Grūtības pakāpe: vidēja

20
2. "To be" locīšana un lietošana – Using the Verb "to be"

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem