3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Lasi, klausies un mācies jaunos vārdiņus!
YCUZD_221227_4867_lively.png
awake — [əˈweɪk] — mundrs, pamodies
YCUZD_221227_4867_clever.svg
clever — [ˈklev.ər] — gudrs
YCUZD_221227_4867_excited.svg
excited — [ɪkˈsaɪ.tɪd] — patīkami satraukts
YCUZD_221227_4867_fine_2.svg
fine — [faɪn] — labi
YCUZD_221227_4867_good.svg
good — [ɡʊd] — labi
YCUZD_221227_4867_fine.svg
great — [ɡreɪt] — lieliski
YCUZD_221227_4867_happy.svg
happy — [ˈhæp.i] — laimīgs, priecīgs
YCUZD_221227_4867_in love.svg
in love — [ɪnˈlʌv] — iemīlējies
YCUZD_221227_4867_intrested.svg
interested — [ˈɪn.trə.stɪd] — ieinteresēts
YCUZD_221227_4867_joyful.png
joyful — [ˈdʒɔɪ.fəl] — ļoti priecīgs, dzīvespriecīgs
YCUZD_221227_4867_ok.svg
OK — [ˌəʊˈkeɪ] — viss kārtībā
YCUZD_221227_4867_quiet.svg
quiet — [ˈkwaɪ.ət] — kluss
YCUZD_221227_4867_relaxed.svg
relaxed — [rɪˈlækst] — mierīgs, atbrīvojies
YCUZD_221227_4867_shy.svg
shy — [ʃaɪ] — kautrīgs
YCUZD_221227_4867_surprised.png
surprised — [səˈpraɪzd] — pārsteigts
Piemērs:
She's surprised because her mum gave her a puppy for her birthday. — Viņa ir pārsteigta, jo mamma viņai uzdāvināja uz dzimšanas dienu kucēnu.
 
The kids are really excited about going on holiday. — Bērni ir patīkami satraukti par došanos brīvdienās.