3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Lasi, klausies un mācies jaunos vārdiņus – negatīvās emocijas un sajūtas!
YCUZD_221227_4867_angry.svg
angry — [ˈæŋ.ɡri] — dusmīgs
YCUZD_221227_4867_bad.svg
bad — [bæd] — slikti
YCUZD_221227_4867_bored.svg
bored — [bɔːd] — garlaikots
YCUZD_221227_4867_cold.svg
cold — [kəʊld] — auksti
YCUZD_221227_4867_hot.svg
hot — [hɒt] — karsti
YCUZD_221227_4867_hungry_2.png
hungry — [ˈhʌŋ.ɡri] — izsalcis
YCUZD_221227_4867_hurt.svg
hurt — [hɜːt] — sāpināts
YCUZD_221227_4867_sad.svg
sad — [sæd] — bēdīgs
YCUZD_221227_4867_scared.svg
scared — [skeəd] — nobijies
YCUZD_221227_4867_sick.svg
sick — [sɪk] — slims
YCUZD_221227_4867_sleepy.svg
sleepy — [ˈsliː.pi] — miegains
YCUZD_221227_4867_thirsty.svg
thirsty — [ˈθɜː.sti] — izslāpis
YCUZD_221227_4867_tired.svg
tired — [taɪəd] — noguris
YCUZD_221227_4867_unhappy.svg
unhappy — [ʌnˈhæp.i] — nelaimīgs
YCUZD_221227_4867_worried.svg
worried — [ˈwʌr.id] — noraizējies, uztraucies
Piemērs:
I'm hungry. Let's make some sandwiches! — Esmu izsalcis. Pagatavojam kādas sviestmaizes!
Where are my keys? I'm worried. — Kur ir manas atslēgas? Esmu uztraucies.