Svarīgi!
Atkārto personu vietniekvārdus no 2. klases!
Lai pārbaudītu sevi, vari izpildīt uzdevumu!
Vienskaitlis Daudzskaitlis
I - es we - mēs
you - tu, jūs
he - viņš they - viņi, viņas, tie
she - viņa
it - tas, tā
 
Darbības vārds "to BE" — BŪT
Svarīgi!
Atkārto, ko Tu jau zini par darbības vārdu "to BE" apgalvojuma un nolieguma teikumos un jautājumos un īsajās atbildēs!
be3.png
 
Sarunvalodā lieto saīsinājumus.
 
  Pilnā forma Saīsinājums
+ am 'm
is 's
are 're
am not 'm not
is not isn't
are not aren't
 
1. Ar vietniekvārdu I (es) vienmēr lieto darbības vārda BE locījumu AM. Tulko kā "esmu", noliegumā "neesmu".
Piemērs:
I'm happy.
Es esmu priecīgs (priecīga).
 
I'm not happy.
Es neesmu priecīgs (priecīga).
2. Ar vietniekvārdu YOU (tu, jūs) vienmēr lieto vārda BE locījumu ARE. Tulko kā "esi" vai "esat", noliegumā "neesi" vai "neesat".
Svarīgi!
Atceries! YOU var būt gan vienskaitlī un tad to tulko kā TU, vai daudzskaitlī un tad tulkojums ir JŪS.
Piemērs:
Mark! Are you sick?
Mark! Vai tu esi slims?
 
The holiday starts soon. Tom and Lucy! Are you excited?
Drīz sākas brīvdienas. Tom un Lūcija! Vai jūs esat satraukti?
3. Ar 3. personas vienskaitļa vietniekvārdiem HE (viņš), SHE (viņa), IT (tas, tā) un lietvārdu vienskaitlī, ja tas ir teikuma priekšmets, lieto vārda BE locījumu IS. Tulko kā "ir", noliegumā "nav".
Piemērs:
He is happy. It's his birthday.
Viņš ir priecīgs. Ir viņa dzimšanas diena.
 
Maya is tired after running.
Maija ir piekususi pēc skriešanas.
 
My cat is relaxed. It isn't hungry.
Mans kaķis ir mierīgs. Tas nav izsalcis.
4. Ar daudzskaitļa vietniekvārdiem WE (mēs) un THEY (viņi, viņas, tie, tās) un ar teikuma priekšmetu daudzskaitlī lieto vārda BE locījumu ARE. Tulko atkarībā no teikuma – "esam" aiz "mēs", pārējos gadījumos "ir", noliegumā "neesam" vai "nav".
Piemērs:
It's very hot today. We're thirsty.
Šodien ir ļoti karsts. Mēs esam izslāpuši.
 
Mice are scared because the cat is in the room.
Peles ir nobijušās, jo istabā ir kaķis.
 
My mum and dad aren't angry. They're calm.
Mana mamma un tētis nav dusmīgi. Viņi ir mierīgi.