Izlasi un iemācies personu vietniekvārdus angliski!
Svarīgi!
Personu vietniekvārdus angliski sauc arī par teikuma priekšmeta vietniekvārdiem (Subject pronouns) tie atbild uz jautājumu – Kas? (Who? What?)
Vienskaitlis Daudzskaitlis
I - es we - mēs
you - tu, jūs
he - viņš they - viņi, viņas, tie
she - viņa
it - tas, tā
Asset 2.svg
I [aɪ] — es
Svarīgi!
 Angļu valodā I (es) vienmēr raksta ar lielo sākuma burtu!
Asset 3.svg
you [yʊ:] — tu
Svarīgi!
you — ir gan vienskaitļa, gan daudzskaitļa nozīme, bet tikai daudzskaitļa forma.
Asset 1.svg
he [hi:] — viņš
Asset 5.svg
she [ʃi:] — viņa
Asset 7.svg Asset 11.svg
it [it] — tas, tā
Asset 8.svg
we [wi:] — mēs
Asset 6.svg
you [yʊ:] — jūs
Asset 4.svg 
they [ðeɪ] — viņi, viņas
Asset 10.svg Asset 9.svg
they [ðeɪ] — tie, tās