Mācies par piederības locījumu!
Angļu valodā lietvārdam ir tikai 2 locījumi, kas atbild uz jautājumiem — kas? un kā?. Lietvārdu, kurš atbild uz jautājumu Kā?, sauc arī par piederības locījumu un tas izsaka piederību – kaut kas kaut kam pieder.
Noskaties video!
  
 
Piederības locījuma veidošana
Piederības locījumu vienskaitļa formu veido lietvārdam pievienojot + 's, bet daudzskaitlim pēc galotnes -s vai -es tikai ' (apostroli).
Latviešu valodā piederības locījumu tulko, lai atbildētu uz jautājumu Kā? (Kam pieder?).
  • Vienskaitlis
the girl's bag — meitenes soma
 
the boy's ball — zēna bumba
 
the dog's toy — suņa rotaļlieta
  • Daudzskaitlis
the girls' bags — meiteņu somas
 
the boys' ball — zēnu bumba
 
the dogs' toys — suņu rotaļlietas
 
  • Ja daudzskaitlī vārds nebeidzas ar -s vai -es, tad pievieno + 's
the men's coats — vīriešu mēteļi
 
the children's toys — bērnu rotaļlietas
 
Piederības locījuma galotnes izruna
  • a izrunā lietvārds beidzas ar patskani — [z]
boy's [bɔɪz] — zēna
 
granny's [graniz] — vecmāmiņas
 
mother's [ˈmʌð.əz] — mātes
 
  • ja izrunā lietvārds izrunā beidzas ar balsīgo līdzskani[z]
friend's [frendz] — drauga
 
uncle's [ˈʌŋ.klz] — tēvoča
 
  • ja izrunā lietvārds izrunā beidzas ar nebalsīgo līdzskani[s]
cat's [kæts] — kaķa
 
duck's [dʌks] — pīles
 
  • ja izrunā lietvārds izrunā beidzas ar -x, -s[iz]
fox's [foksiz] — lapsas
 
Thomas's [tomasiz] — Tomasa
 
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=k_9HuL3_tTA