Teorija

Uzdevumi

1. Pārrakstīšana – Copying

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Teikumi ar "have got", izvēle – Sentences with "have got"

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Atpazīsti ģimenes locekli – Recognize the Members of Family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Piederības locījums, izvēles uzdevums - Possessive Case

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Lasīšana, savienošana – Matching, Translation

Grūtības pakāpe: zema

4
6. Personu vietniekvārdi, lasīšana, izvēles uzdevums – Subject pronouns, reading

Grūtības pakāpe: zema

3
7. Personu vietniekvārdi, attēls, izvēles uzdevums – Subject pronouns, pictures

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Ir vai nav piederības locījums – Using Possessive Case

Grūtības pakāpe: vidēja

6
9. Klausīšanās, vārda ievilkšana – Listening, Dragging the Word

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Atpazīsti klausoties – Translating and Listening

Grūtības pakāpe: vidēja

6
11. Paslēptie vārdi – Hidden Words

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Piederības locījuma lietojums – Use of Possessive Case

Grūtības pakāpe: vidēja

6
13. Personu vietniekvārdi, izvēles uzdevums – Subject pronouns

Grūtības pakāpe: vidēja

6
14. Lasīšana. Gimenes koks – Reading, the Family tree

Grūtības pakāpe: vidēja

8
15. Izlaisti burti – Missing Letters

Grūtības pakāpe: vidēja

6
16. Jaukti burti – Mixing Letters

Grūtības pakāpe: augsta

9
17. Teikumi par tabulu – Sentences

Grūtības pakāpe: augsta

8
18. "Have got" vai "to be" – "Have got" or "to be"

Grūtības pakāpe: augsta

9
19. Burtu savienojumi – Mixing Letters

Grūtības pakāpe: augsta

7
20. Klausīšanās un tulkošana – Listening and translating

Grūtības pakāpe: augsta

9
21. Lasīšana, ģimene – Reading, Family

Grūtības pakāpe: augsta

5

Testi

1. Mana ģimene I

Grūtības pakāpe: zema

18
2. Mana ģimene II

Grūtības pakāpe: vidēja

41

Materiāli skolotājiem