Teorija

Uzdevumi

1. Pārrakstīšana – Copying

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Teikumi ar "have got" – Sentences with "have got"

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Ģimenes locekļu atpazīšana – Recognizing the members of family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Piederības locījums – Possessive case

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Tulkojumu savienošana – Matching translation

Grūtības pakāpe: zema

4
6. Personu vietniekvārdi, lasīšana – Subject pronouns, reading

Grūtības pakāpe: zema

3
7. Personu vietniekvārdi, attēls – Subject pronouns, pictures

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Piederības locījuma lietošana – Using of possessive case

Grūtības pakāpe: vidēja

6
9. Klausīšanās, vārda ievilkšana – Listening, dragging the word

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Klausīšanās, tulkošana – Listening, translating

Grūtības pakāpe: vidēja

6
11. Paslēptie vārdi – Hidden Words

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Piederības locījuma lietojums – Usage of possessive case

Grūtības pakāpe: vidēja

6
13. Personu vietniekvārdi – Subject pronouns

Grūtības pakāpe: vidēja

6
14. Lasīšana. Ģimenes koks – Reading. The family tree

Grūtības pakāpe: vidēja

8
15. Izlaisti burti – Omitted letters

Grūtības pakāpe: vidēja

6
16. Jaukti burti – Mixed letters

Grūtības pakāpe: augsta

9
17. Teikumi – Sentences

Grūtības pakāpe: augsta

8
18. "Have got" vai "to be" – "Have got" or "to be"

Grūtības pakāpe: augsta

9
19. Burtu savienojumi – Combinations of letters

Grūtības pakāpe: augsta

7
20. Klausīšanās un tulkošana – Listening and translating

Grūtības pakāpe: augsta

9
21. Lasīšana, ģimene – Reading, family

Grūtības pakāpe: augsta

5

Testi

1. Mana ģimene I

Grūtības pakāpe: zema

18
2. Mana ģimene II

Grūtības pakāpe: vidēja

41

Materiāli skolotājiem