Teorija

Uzdevumi

1. Pārrakstīšana – Copying

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Kas ir attēlā – What's in the picture

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Vietniekvārdu tulkojums – Translation of pronouns

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Vienskaitlis un daudzskaitlis. Neregulārie lietvārdi – Singular and Plural. Irregular words

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana – Reading, translating, dragging

Grūtības pakāpe: zema

4
6. Klausīšanās. Vietniekvārdi – Listening. Pronouns

Grūtības pakāpe: zema

4
7. Klausīšanās, vārda ievilkšana – Listening, Dragging the Word

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Piederības vietniekvārdi – Possessive pronouns

Grūtības pakāpe: vidēja

6
9. Daudzskaitļa pareizrakstība. Regulārie lietvārdi – Plural, spelling. Regular nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Vārds zem attēla – Word under the picture

Grūtības pakāpe: vidēja

6
11. Daudzskaitļa pareizrakstība. Neregulārie lietvārdi – Plural, spelling. Irregular nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Paslēptie vārdi. Darbības klasē – Hidden words. Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

6
13. Piederības vietniekvārdi teikumos – Possessive pronouns in the sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

6
14. Klausīšanās un tulkošana – Listening and translating

Grūtības pakāpe: vidēja

6
15. Klausīšanās un rakstīšana – Listening and writing

Grūtības pakāpe: vidēja

6
16. Dziesma "Head, shoulders, knees and toes" – Song

Grūtības pakāpe: augsta

3
17. Mans ķermenis – My body

Grūtības pakāpe: vidēja

11
18. Piederības vietniekvārdi teikumos - Possessive pronouns in the sentences

Grūtības pakāpe: augsta

3
19. Lietvārda vienskaitlis un daudzskaitlis teikumos – Singular and plural forms of nouns

Grūtības pakāpe: augsta

6
20. Piederības vietniekvārdi tekstā – Possessive pronouns in the text

Grūtības pakāpe: augsta

10
21. Izlaisti burti – Omitted letters

Grūtības pakāpe: augsta

9
22. Jaukti burti – Mixed letters

Grūtības pakāpe: augsta

9
23. Vārda pabeigšana – Finishing the word

Grūtības pakāpe: augsta

6
24. Lasīšana, attēla apraksts – Reading, description of image

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Mans ķermenis I

Grūtības pakāpe: zema

17
2. Mans ķermenis II

Grūtības pakāpe: vidēja

27

Materiāli skolotājiem