Izlasi un iemācies piederības vietniekvārdus!
Piederības vietniekvārdus vienmēr lieto pirms lietvārda.
Personu vietniekvārds
Piederības vietniekvārds
I – es
my – mans
you – tu
your – tavs
he – viņš
his – viņa
she – viņa
her – viņas
it – tas, tā
its – tā, tās
we – mēs
our – mūsu
you – jūs
your – jūsu
they – viņi, viņas, tie, tās
their – viņu, to
 
Angļu valodā katram personu vietniekvārdam jālieto atbilstošs piederības vietniekvārds, bet latviešu valodā tos bieži tulko kā savs.
Piemērs:
I do my work. — Es daru savu darbu.
He does his work. — Viņš dara savu darbu.
We do our work. — Mēs darām savu darbu.
Piederības vietniekvārdus vienmēr lieto pirms ķermeņa daļām, personiskā īpašuma un apģērba, bet latviski tos var neiztulkot.
Piemērs:
I'm washing my hands. — Es mazgāju rokas.
Put on your hat. — Uzvelc cepuri!
Shutterstock_1712173885_car_mašīna.jpg
It's a car. It's my car. — Tā ir mašīna. Tā ir mana mašīna.
my — mana, mans, mani, manas
shutterstock_1911208522.jpg
Peter! Is that your telephone? — Pēteri! Vai tas ir tavs telefons?
your — tava, tavs, tavi, tavas
shutterstock_1797394609.jpg
John has a new rocking horse. It's his rocking horse. — Džonam ir jauns šūpuļzirgs. Tas ir viņa šūpuļzirgs.
his — viņa
shutterstock_1472917901.jpg
Maya has a new doll. It's her doll. — Majai ir jauna lelle. Tā ir viņas lelle.
her — viņas
Shutterstock_1514333600_house_māja.jpg
Here is a house. Its door is white. — Šī ir māja. Tās durvis ir baltas.
its — tā, tās
shutterstock_1805623303.jpg
We are sitting on the sofa. It's our sofa. — Mēs sēžam uz dīvāna. Tas ir mūsu dīvāns.
our — mūsu
shutterstock_633384791.jpg
You have a black and white dog. It's your dog. — Jums ir melns ar baltu suns. Tas ir jūsu suns.
yourjūsu
shutterstock_1659492061.jpg
They have a new computer. It's their computer. — Viņiem ir jauns dators. Tas ir viņu dators.
their — viņu
Atsauce:
Buks K., Rusmane E. Īsa rokasgrāmata angļu valodas gramatikā, 1996, Rīga, Apgāds Zvaigzne ABC