Teorija

Uzdevumi

1. Pārrakstīšana – Copying

Grūtības pakāpe: zema

4
2. "To be" locījums – Inflection of 'To be'

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Kas ir attēlā? – What's in the picture?

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Pilnā forma un saīsinājumi, "to be" – Short or full form of "to be"

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana – Reading, trasnlating, dragging

Grūtības pakāpe: zema

4
6. "To be" teikumos – "To be" in the sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Vārds zem attēla – Word under the picture

Grūtības pakāpe: vidēja

6
8. Jautājuma vai apgalvojuma teikums – Affirmative or Question

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Klausīšanās, vārda ievilkšana – Listening, dragging the word

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Paslēptie vārdi. Apģērbs – Hidden Words. Clothes

Grūtības pakāpe: vidēja

6
11. Jautājumi un īsās atbildes I – Questions and short answers I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Klausīšanās un tulkošana – Listening and translating

Grūtības pakāpe: vidēja

6
13. "To be" teikumos – 'To Be' in the sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Klausīšanās un rakstīšana – Listening and writing

Grūtības pakāpe: vidēja

6
15. Vārdu grupēšana – Word grouping

Grūtības pakāpe: augsta

8
16. Jautājumi un īsās atbildes II – Questions and short answers II

Grūtības pakāpe: augsta

8
17. Izlaisti burti – Omitted letters

Grūtības pakāpe: augsta

9
18. Vārdu kārtība teikumā – Word order in the sentence

Grūtības pakāpe: augsta

5
19. Vārds no burtiem – Word from the letters

Grūtības pakāpe: augsta

6
20. Jaukti burti – Mixed letters

Grūtības pakāpe: augsta

9

Testi

1. Mans apģērbs I

Grūtības pakāpe: zema

16
2. Mans apģērbs II

Grūtības pakāpe: vidēja

25

Materiāli skolotājiem