Lasi un mācies par darbības vārdu "be" jautājumos un īsajās atbildēs!
Vienkāršajos jautājumos "to be" raksta kā pirmo, bet loka tāpat kā apgalvojuma teikumos.
"To be" jautājumos
 
 
be_jaut.png
Īsās atbildes
 
be_isas_atb.png
Piemērs:
Ieklausies, kā "to be" izrunā jautājumos un īsajās atbildēs!
  
Am I your friend? — Vai es esmu tavs draugs?
 
Yes, you are. — Jā, tu esi!
 
Is it an apple? — Vai tas ir ābols?
 
No, it isn't. — Nē, tas nav.
 
Are they at home? — Vai viņi/viņas ir mājās?
 
Yes, they are. — Jā, viņi/viņas ir.
 
No, they aren't. — Nē, viņi/viņas nav.