3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Pārrakstīšana. Nedēļas dienas – Copying. The days of week

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Savienošana. Pulkstenis – Matching. Time

Grūtības pakāpe: zema

4
3. Nedēļas dienas, izlaists vārds – Week, missing word

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Izvēle starp diviem laikiem – Choosing between two clocks

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Lasīšana, tulkošana. Nedēļas dienas – Reading, translating. Week

Grūtības pakāpe: zema

4
6. Klausīšanās. Cik pulkstenis – Listening. What's the time

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Paslēptie vārdi. Nedēļas dienas, diennakts daļas – Hidden Words. Week days, parts of day

Grūtības pakāpe: vidēja

6
8. Diktāts. Nedēļa un diena – Dictation. Week and day

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Cik ir pulkstenis? – What's the time?

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Dziesma "Days of the Week", izlaisti vārdi – Song with omitted words

Grūtības pakāpe: vidēja

6
11. Klausīšanās, ievilkšana. Pulkstenis – Listening, dragging. Time

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Vārda veidošana no daļām. Nedēļa un diena – Matching the parts of the words

Grūtības pakāpe: vidēja

6
13. Nedēļas dienu secība – Order of the week days

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Pareizrakstība. Nedēļa un diena – Spelling. Week and Day

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Diktāts. Pulkstenis – Dictation. Time

Grūtības pakāpe: augsta

6
16. Lasīšana, klausīšanās. Izlaistas nedēļas dienas – Reading, listening. Omitted week days

Grūtības pakāpe: augsta

4
17. Burtu juceklis. Nedēļa un diena – Wordsearch. Day and week

Grūtības pakāpe: augsta

4
18. Klausīšanās. Izlaista diena – Listening. Omitted day

Grūtības pakāpe: augsta

6
19. Pulkstenis. Trūkstošais laiks – Time. Missing time

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

1. Mans laiks un mana nedēļa I

Grūtības pakāpe: zema

20
2. Mans laiks un mana nedēļa II

Grūtības pakāpe: vidēja

27

Materiāli skolotājiem