Teorija

Uzdevumi

1. Pārrakstīšana. Nedēļas dienas – Copying. The days of week

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Savienošana, Pulkstenis – Matching, Time

Grūtības pakāpe: zema

4
3. Nedēļas dienas, izlaists vārds – Week, Missing Words

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Izvēle starp diviem laikiem – Choosing between two

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Lasīšana, tulkošana. Nedēļas dienas – Matching the Words with its translation, Week

Grūtības pakāpe: zema

4
6. Klausīšanās. Cik pulkstenis – Listening. What's the time

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Paslēptie vārdi. Nedēļas dienas, diennakts daļas – Hidden Words. Week days, parts od day

Grūtības pakāpe: vidēja

6
8. Diktāts. Nedēļa un Diena – Dictation, Week and Day

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Cik ir pulkstenis? – What's the time?

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Dziesma "Days of the Week" – Song with missing Words

Grūtības pakāpe: vidēja

6
11. Klausīšanās. Pulkstenis, ievilkšana – Listening, Time

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Vārda veidošana. Nedēļas dienas, diennakts daļas – Matching the parts of the words

Grūtības pakāpe: vidēja

6
13. Nedēļas dienu secība – Order of the Week Days

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Pareizrakstība. Nedēļas dienas un diennakts daļas – Spelling. Week and Day

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Diktāts. Pulkstenis – Dictation. Time

Grūtības pakāpe: augsta

6
16. Lasīšana un klausīšanās. Izlaistas nedēļas dienas – Missing Days

Grūtības pakāpe: augsta

4
17. Burtu juceklis. Nedēļa un Diena – Wordsearch. Day and Week

Grūtības pakāpe: augsta

4
18. Klausīšanās. Izlaista diena – Listening. Missing Day

Grūtības pakāpe: augsta

6
19. Pulkstenis. Trūkstošais laiks – Time. Missing Time

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

1. Mans laiks un mana nedēļa I

Grūtības pakāpe: zema

20
2. Mans laiks un mana nedēļa II

Grūtības pakāpe: vidēja

27

Materiāli skolotājiem