Pulkstenis, veselās stundas
Spēle 1
 
Spēle 2
 
Spēle 3
 
Spēle 4
 
Spēle 5
Vārdiņu pārbaude I, izvēle (uzrakstīts vārds, jāizvēlas attēls)
 
Spēle 6
Vārdiņu pārbaude II (attēls, jāizvēlas vārds)
 
Pulkstenis, veselās stundas, pusstundas un ceturtdaļstundas
Uzdevums 1
 
Uzdevums 2
 
Spēle 3
 
Uzdevums 4
 
Uzdevums 5
 
Uzdevums 6
 
Uzdevums 7
 
Nedēļas dienas
Uzdevums 1
 
Uzdevums 2
 
Uzdevums 3
 
Uzdevums 4
 
Uzdevums 5
 
Uzdevums 6
 
Skolotājam
Citi uzdevumi ar nedēļas dienām
 
Dziesmas un video dienu mācīšanai
1. Māca nedēļas dienas, pēc tam jāsaka kura diena pēc kuras nāk.
  
  
2. Jāatkārto dienas, pēc vistiņas, dažādos skaļumos un tempos.
 
 
3. Māca un stāsta par nedēļas dienām, nosauc arī kārtas skaitļa vārdus.
 
 
4. Dziesmiņa, Amerikāņu variants.
 
 
5. Dziesmiņa, Amerikāņu variants.
 
 
Atsauce:
https://www.youtube.com, The Singing Walrus, Days of the Week Lesson for Kids
https://www.youtube.com, Smile and Learn - English, Days of the week for kids - What are the days of the week?
https://www.youtube.com, Super Simple Songs - Kids Songs, Days Of The Week Song
https://www.youtube.com, Kids Academy, Days of the Week Song for Kindergarten Kids