Teorija

Uzdevumi

1. Pārrakstīšana. Darbības – Copying. Actions

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Darbības atpazīšana I – Recognizing activity I

Grūtības pakāpe: zema

4
3. Tulkošana. Ikdienas darbības – Translating. Everyday activities

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Ilgstošās tagadnes pareizrakstība – Spelling of Present Progresive

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Klausīšanās. Ikdienas darbības ar attēliem – Listening. Everyday activities with images

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Paslēptie vārdi. Darbības – Hidden words. Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

6
7. Attēla apraksts – Description of picture

Grūtības pakāpe: vidēja

5
8. Klausīšanās. Ikdienas darbības – Listening. Everyday activities

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Palīgdarbības vārds apgalvojuma teikumos – Auxiliary verb in the sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Vārds zem attēla. Ikdienas darbības – Word under the picture. Everyday activities

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Pareizs, nepareizs vārds ilgstošajā tagadnē – Correct or incorrect verb with -ing

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Dziesma "Wake up!" – Song

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Īsās atbildes. Ilgstošā tagadne – Short answers. Present Progressive

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Pareizi un nepareizi teikumi – Correct and incorrect sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Jautājumi un īsās atbildes – Questions and short answers

Grūtības pakāpe: vidēja

6
16. Skaitļi un darbības – Numbers and actions

Grūtības pakāpe: vidēja

8
17. Dziesma "What are You Doing? 2" – Song

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Jautājuma izvēle – Choice of the questions

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Vārdu draugi. Savienošana – Word friends. Matching

Grūtības pakāpe: augsta

4
20. Lasīšana. Dienas rutīna – Reading. Everyday life

Grūtības pakāpe: augsta

6
21. Vārdu kārtība teikumā – Word order in the sentences

Grūtības pakāpe: augsta

6
22. Ko bērni pašlaik dara – What are the children doing

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

1. Es darbojos I

Grūtības pakāpe: zema

19
2. Es darbojos II

Grūtības pakāpe: vidēja

23

Materiāli skolotājiem