Teorija

Uzdevumi

1. Pārrakstīšana. Mēneši, gadalaiki – Copying. Months and seasons

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Kas ir attēlā? Lietvārdi un darbības vārdi – What's in the picture? Nouns and verbs

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Kāds ārā laiks? – What's the weather?

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Vārds angliski. Mēneši un gadalaiki – Word in English. Months and seasons

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Lasīšana, savienošana. Mēneši un gadalaiki – Redaing, matching. Months and seasons

Grūtības pakāpe: zema

4
6. Klausīšanās, ievilkšana. Laikapstākļi – Listening, dragging. Weather

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Vārds zem attēla. Laikapstākļi – Word under the picture. Weather

Grūtības pakāpe: vidēja

6
8. Klausīšanās un rakstīšana. Mēneši un gadalaiki – Listening and writing. Months and seasons

Grūtības pakāpe: vidēja

6
9. Paslēptie vārdi. Laikapstākļi – Hidden Words. Weather

Grūtības pakāpe: vidēja

6
10. Lasīšana un klausīšanās. Izlaisti mēneši – Listening. Omitted months

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Mēneši un gadalaiki – Months and seasons

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Jā/Nē jautājumi. Mēneši un gadalaiki – Yes/No questions. Months and seasons

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Klausīšanās, attēla ievilkšana. Laikapstākļi – Listening, dragging the picture. Weather

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Mēnešu secība – Order of the months

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Jaukti burti. Mēneši un gadalaiki – Mixed letters. Months and seasons

Grūtības pakāpe: augsta

6
16. Mēneši. Izlaists vārds – Months. Omitted word

Grūtības pakāpe: augsta

2
17. Attēls un gadalaiks – Picture and season

Grūtības pakāpe: augsta

4
18. Savienošana, rakstīšana. Mēneši un gadalaiki – Matching, writing. Months and seasons

Grūtības pakāpe: augsta

6
19. Burtu juceklis. Mēneši un gadalaiki – Wordsearch. Months and Seasons

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Mans gads I

Grūtības pakāpe: zema

17
2. Mans gads II

Grūtības pakāpe: vidēja

21

Materiāli skolotājiem