Laikapstākļu vārdi
Spēle 1
Vārdu kartītes, 2 jauni vārdiņi "frost" — salna, sarma un "storm" — vētra.
Spēle 2
Spēle 3
Spēle 4
Spēle 5
Vārdiņu pārbaude I
(uzrakstīts vārds, jāizvēlas attēls)
Spēle 6
Vārdiņu pārbaude II (attēls, jāizvēlas vārds)
 
Mēnešu dziesma
  
 
Gadalaiki
  
 
Laikapstākļi
 
Vairākas animētas dziesmas par laikapstākļiem ar izteicienu "How's the weather?", tajā skaitā arī "Rain, rain go away"
 
 
Atsauce:
www.youtube.com, The Singing Walrus, Moths of the Year Song
www.youtube.com, Dream English Kids, Season Song for Children
www.youtube.com, English Singsing, Theme 29. Weather song
www.youtube.com, The Singing Walrus, Weather Song for Kids, "Sun, Rain, Wind, and Snow"
Spēles no www.anglomaniacy.pl