Iemācies dažus pareizrakstības noteikumus, pievienojot galotni "-ing"!
  
Noskaties video!
  
 
Ja īss vārds beidzas ar patskani -e, tad pievienojot galotni "-ing", mēs atmetam burtu -e.
Piemērs:
make-e + -ing = making
hide-e + -ing = hiding
slide-e + -ing = sliding
Ja īss vārds beidzas ar burtiem: līdzskanispatskanis – līdzskanis, tad pievienojot galotni "-ing", dubultojas pēdējais līdzskanis.
Piemērs:
skip + p + -ing = skipping
swim + m + -ing = swimming
run + n + -ing = running
Izņēmums:
Ja īss vārds beidzas ar burtiem: līdzskanispatskanis – līdzskanis un pēdējais burts ir "-w" vai "-x", tad pievienojot galotni "-ing", pašā vārdā nekas nemainās.
Piemērs:
throw + -ing = throwing
draw + -ing = drawing
fix + -ing = fixing
Pārējos gadījumos pievienojot galotni "-ing", pašā vārdā nekas nemainās.
Piemērs:
drink + -ing = drinking
jump + -ing = jumping
sleep + -ing = sleeping
eat + -ing = eating
go + -ing = going
fly + -ing = flying
ilgst_tag_pareizrakst.png